Komisia chce viac voľného obchodu

Krátka správa:

Komisár pre obchod Peter Mandelson bude 6. decembra 2006 žiadať Radu o mandát na dojednanie dohôd o voľnom obchode s Indiou, Južnou Kóreou a krajinami ASEAN-u.

Mandelson oznámil, že tieto dohody budú odlišné od tých, ktoré boli uzatvárané v minulosti a ktoré považuje za orientované len na rozvoj alebo geopoliticky.

Namiesto toho by mal požadovaný mandát Rady zvýrazniť novú obchodnú stratégiu Komisie, ktorá bola naznačená v dokumente z minulého mesiaca, nazvaného „Globálna Európa: konkurovanie vo svete“ ktorý označil konkurencieschopnosť podnikov za hlavný cieľ obchodnej politiky, a to k znepokojeniu odborov, rozvojových MVO-čiek, environmentálnych skupín MVO-čiek, vedúcich kampaň za ľudské práva (EurActiv, 5. október 2006).

„Modernizovaná“ obchodná stratégia tiež reprezentuje posun smerom preč od výhradne multilaterálneho zamerania obchodnej agendy EÚ od spustenia rozvojového kola z Doha v rámci WTO v roku 2001.

Oficiálne je naďalej zakončenie rokovaní z Doha prioritou číslo jeden pre EÚ, ale od suspendovania rokovaní v júli 2006 zvažuje EÚ iné spôsoby, ktorými by mohla otvoriť zahraničné trhy a udržať tak krok so svojím hlavným obchodným súperom (USA), ktorý v súčasnosti vedie v závode o dojednanie dohôd o voľnom obchode s „krajinami s vysokým trhovým potenciálom“. EÚ tiež dúfa, že sa jej podarí dojednať ďalekosiahlejšie dohody, než by to bolo vo WTO, a to takých, ktoré by obsahovali otázky investícií, konkurenčnej politiky a verejného obstarávania – známe ako singapurské otázky – ktoré boli vypustené z agendy kola rokovaní z Doha v roku 2003.

Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ sa stretnú 11. decembra, aby rozhodli o mandáte, ktorý, ak bude schválený, by mohol umožniť začiatok rokovaní v prvej polovici roku 2007.