Komisia: Eurozóna porastie len pomaly

Zdroj: Europska Komisia

Hospodársky rast EÚ, a špecificky eurozóny, bude tento rok veľmi slabý. Rast reálnej ekonomiky dosiahne v roku 2014 úroveň 0,8% a 1,1% v roku 2015.

Vďaka implementácii štrukturálnych reforiem a posilnení finančného sektora vybudovaním Bankovej únie Komisia očakáva v roku 2016 akcelerovaný rasť eurozóny na úroveň 1,7%. Vo svojich letných odhadoch Komisia predpokladala, že túto úroveň eurozóna dosiahne už budúci rok. Oneskorenie oživenia ekonomiky je spôsobené najmä spomalením ekonomík Francúzka a Talianska.

Komisia očakáva, že najrýchlejšie rastúcou krajinou eurozóny bude tento rok Írsko (4,6%). Reálna ekonomika Slovenska porastie v roku 2014 o 2,4%. V roku 2015 by Slovenská republika s 2,5% rastom mala mať šiesty najvyšší nárast HDP v eurozóne a deviaty najvyšší v EÚ ako celku. Komisia predpokladá nárast slovenského HDP v roku 2016 o 3,3%.

„Neexistuje jasná a jednoduchá odpoveď. Je evidentné, že na hospodárske oživenie si budeme musieť počkať,“ reagoval na jesennú prognózu Pierre Moscovici, nový eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti.

Euroblok sa na rozdiel od svojho najväčšieho ekonomického rivala, USA, len veľmi pomaly zotavuje z finančnej a dlhovej krízy. Prognózy rastu HDP Číny a USA sa pre rok 2015 pohybujú na úrovni 7,1% a 3,1%. V roku 2016 by čínska ekonomika mala spomaliť na 6,9%.

K oživeniu európskej ekonomiky neprispievajú ani ekonomické sankcie, ktoré Európa uvalila na Rusko po anexii Krymu. Tie negatívne vplývajú na obchodné príležitosti ako aj európsky export.

Vysoká nezamestnanosť ostáva realitou

Komisia očakáva pretrvávanie vysokej nezamestnanosti počas celého prognózovaného obdobia. V roku 2015 by sa nezamestnanosť v eurózóne mala pohybovať v rozmedzí 5%  (Nemecko) až 20% (Grécko a Španielsko).

S oživením hospodárskeho rastu sa očakáva aj významné zlepšenie na trhu práce. Priemerná miera nezamestnanosti by mala v roku 2016  klesnúť na 9,5% v celej únii a 10,8% v eurozóne.

„Hospodárska situácia a situácia na trhu práce sa nezlepšujú dostatočne rýchlo. Európska komisia sa zaviazala použiť všetky dostupné nástroje na vytvorenie nových pracovných miest a rastu v Európe,“ povedal nový podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen. 

Nemecko súhlasí s „tlačením nových bankoviek“

Eurokomisár Moscovici potvrdil, že inflácia v eurozóne ostane na veľmi nízkej úrovni. Do konca roka 2014 by mala zotrvať na hodnote 0,5%. V rokoch 2015 až 2016 by mala vystúpiť na 1 a 1,5 percenta. Inflačný cieľ, ktorý stanovila Európska centrálna banka ako „zdravý pre ekonomiku,“ je tesne pod úrovňou  2%.

Niektorí analytici navrhujú, aby sa ECB pustila do programov kvantitatívneho uvoľňovania, ktorý by umožnil nákup štátnych dlhopisov. Takýto program na boj proti kríze úspešne použili Japonsko, Veľká Británia či Spojené štáty americké. Podobný postup navrhujú aj predstavitelia viacerých krajín eurozóny.

Nemecko, ktoré je najsilnejšou ekonomikou euro bloku, donedávna patrilo k najtvrdším odporcom kvantitatívneho uvoľnovania. Guvernér Bundesbanky Jens Weidmann však dnes (4. november) naznačil, že ECB by mohla zvážiť nákup vládnych dlhopisov eurozóny, či „tlačenie nových peňazí.“

„Pre túto chvíľu nie je potrebné nič riešiť. Ale v prípade, že by sa inflačné prognózy zmienili, napríklad v dôsledku silnejšieho kurzu eura, ECB by mohla zasiahnuť, s najväčšou pravdepodobnosťou pomocou zníženia úrokových sadzieb alebo dokonca aj kvantitatívnym uvoľňovaním,“ povedal pre MNI Weidmann.

Guvernér ECB Mario Draghi v Paríži potvrdil, že ECB je pripravená konať v prípade, že by eurozóne hrozila deflácia.   

Reuters/TASR/EurActiv.com