Komisia hodnotí návrhy národných rozpočtov. Taliansky možno odmietne

Sprava predseda Hnutia piatich hviezd Luigi di Maio, premiér Giuseppe Conte a predseda Ligy Matteo Salvini. [EPA-EFE/CLAUDIO PERI]

Taliansko môže byť vôbec prvou krajinou, ktorej Európska komisia vráti návrh rozpočtu na prepracovanie.

Európska komisia má od pondelka (17.októbra) na stole rozpočtové plány pre nasledujúcich dvanásť mesiacov od všetkých členských štátov eurozóny. Európski úradníci do konca novembra musia posúdiť, či je všetkých 19 návrhov rozpočtu v súlade s Paktom stability a rastu.

Ak niektorý z predložených rozpočtov poruší fiškálne pravidlá EÚ, Komisia môže do dvoch týždňov požiadať vládu daného členského štátu o jeho prepracovanie. K tomuto kroku však európska exekutíva zatiaľ nikdy nepristúpila. Najnovší návrh Talianskeho rozpočtu môže v tomto ohľade vytvoriť precedens.

„Ak prekročenie (deficitu) prijmeme…ostatné krajiny eurozóny nás zahrnú urážkami a budú nás obviňovať z prílišnej flexibility voči Taliansku,“ uviedol v utorok predseda Komisie Jean-Claude Juncker pre taliansku tlačovú agentúru ANSA.

Výmena slov kvôli návrhu rozpočtu na rok 2019 medzi EÚ a Talianskom prebieha už niekoľko týždňov. Brusel varoval predstaviteľov talianskej vlády pred navyšovaním verejných výdavkov a ďalším zadlžovaním.

Únia kritizuje návrh talianskeho rozpočtu: Jedna kríza nám stačila

Taliansky minister financií na rokovaní Euroskupiny vysvetľoval navrhovaný rozpočtový schodok na úrovni 2,4 percenta HDP. Talianska vláda počíta so zavedením novej dávky pre ľudí v hmotnej núdzi, dôchodkovou reformou, či novou rovnou daňou.

Koalícia zložená z populistického Hnutia piatich hviezd a krajne pravicovej Ligy avizovala, že sa odporúčaniami Komisie riadiť nebude. Do Bruselu napokon zaslala návrh rozpočtu, ktorý počíta so schodkom 2,4 percenta HDP. Ten je na jednej strane spôsobený znižovaním daní, nová zaručená dávka pre chudobné rodiny, nezamestnaných a dôchodcov zase ovplyvní výdavkovú stranu rozpočtu.

Navrhovaný deficit je trikrát vyšší, ako navrhovala predchádzajúci vládny kabinet.

Čo je však podstatnejšie, podľa európskej exekutívy tým Taliansko nedodrží požadovaný štrukturálny deficit a nezníži ani obrovský verejný dlh. Ten je na úrovni 133 percent HDP, čo z Talianska robí druhý najzadlženejší štát v EÚ po Grécku.

Hrozí preto, že Komisia vôbec prvýkrát vydá negatívne stanovisko a rozpočet vráti do Ríma na dodatočné úpravy.

Ako fungujú fiškálne pravidlá EÚ

Únia a členské štáty si po kríze uvedomili, že rozpočtový dohľad v rámci Paktu stability a rastu, ktorý nariaďuje krajinám udržiavať deficit pod 3 percentami hrubého domáceho produktu a verejný dlh pod 60 percentami HDP, nie je dostatočne účinný.

Jeho nedostatky odhalila hlavne grécka dlhová kríza. Medzery vo vynucovaní dodržiavania fiškálnych pravidiel ale potvrdzoval aj fakt, že dve najväčšie ekonomiky Nemecko a Francúzsko v roku 2003 vyviazli bez trestu napriek tomu, že systematicky vykazovali deficit verejných financií vyšší ako stanovujú fiškálne pravidlá EÚ.

Výsledkom bola úprava rozpočtových pravidiel v rokoch 2011 a 2013. Takzvaný balík šiestich legislatívnych aktov (six-pack) sprísnil Pakt stability a rastu. Reforma zaviedla automatickejšie procesy pri uvaľovaní trestov. Six-pack zaviedol tiež pravidlo, podľa ktorého ročný rast verejných výdavkov nesmie prekročiť strednodobý výhľad hospodárskeho rastu.

O dva roky bol neskôr prijatý balík Dvoch legislatívnych aktov (two-pack), ktorý posilnil dohľad nad hospodárením krajín EÚ a zaviedol nový spoločný rozpočtový harmonogram. Všetkým štátom eurozóny ukladá povinnosť každoročne predložiť do 15. októbra návrh rozpočtu na posúdenie Európskej komisii. Jeho posudkom sa pritom zaoberá aj Euroskupiny, teda grémium ministrov financií štátov eurozóny.

Európska fiškálna rada navrhuje zjednodušenie rozpočtových pravidiel Únie

Európska únia by mala zmeniť svoje rozpočtové pravidlá, aby boli účinnejšie pri znižovaní verejných dlhov. Vo svojej správe to tvrdí Európska fiškálna rada, ktorá požaduje zrušenie cielenia deficitu pre krajiny, ktorých dlh klesá.

Európska exekutíva následne preskúma ich súlad s Paktom stability a rastu. V prípade nezrovnalostí môže od vlády daného členského štátu požadovať rozpočtové úpravy.

Nariadenie tiež zaviedlo nový, silnejší systém hospodárskeho dohľadu na členskými krajinami, ktoré čelia finančným problémom a sú súčasťou ozdravného programu. Jeho súčasťou sú aj pružnejšie sankcie v prípadoch, kedy členské štáty neberú ohľad na rady európskej exekutívy ako osekať rozpočtové schodky. Ak krajina opakovane nedodržiava odporúčania Komisie, prípadne poskytuje klamlivé štatistické údaje, pokuta môže narásť až do výšky 0,5 percenta HDP.

Sankcie však doposiaľ neboli aplikované na žiadnu z krajín menového bloku napriek tomu, že viaceré z nich prevýšili požadovanú úroveň verejného dlhu či rozpočtového deficitu.

Čo hrozí Taliansku?

Eurokomisár pre hospodárske a menové záležitosti Pierre Moscovici sa na tohtotýždňovej návšteve Ríma pokúsi presvedčiť vládu Giuseppeho Conteho k úpravám v návrhu nového rozpočtu. V opačnom prípade je Komisia pripravená vydať negatívne stanovisko a vrátiť Rímu návrh rozpočtu na prepracovanie.

Taliansko následne bude mať tri týždne na úpravu svojho pôvodného rozpočtového plánu. Ak v ňom ale talianska vláda pripomienky nezohľadní, Komisia môže voči krajine spustiť procedúru nadmerného deficitu a Rada EÚ schváli nápravný plán pre Taliansko s jeho časovým harmonogramom.

Slovensko už nemá nadmerný deficit

Komisia včera odporučila Rade EÚ, aby Slovensko vyradila z procedúry nadmerného deficitu. Zároveň nám odporúča aj kroky k náprave v oblasti udržania verejných financií, zdravotníctva, nezamestnanosti, daní, vzdelávania, energetiky a reformy verejnej správy.

Konaniu za nadmerný deficit čelilo od roku 2009 aj Slovensko. Nakoľko ale krajine postupne podarilo stabilizovať verejné financie, Komisia v roku 2014 odporučila Rade EÚ túto procedúru ukončiť.

Deficit krajiny z Apeninského polostrova by však nemal prekročiť referenčnú hodnotu tri percentá HDP. Six-pack ale umožňuje Komisii spustiť postup nadmerného deficitu aj výhradne na základe kritéria dlhu, čiže v prípade, keď je dlh krajiny vyšší ako 60 percent HDP, pričom  sa ho v posledných troch rokoch napodarilo znížiť  každoročne o jednu pätinu. Voči Taliansku by Brusel zvolil takýto postup vôbec prvýkrát, odkedy nové pravidlá vstúpili do platnosti.