Komisia karhá Poľsko a Maďarsko za deficit

Krátka správa:

Komisia 7. februára formálne odporučila začať nápravu deficitu v Poľsku. Komisár pre ekonomické a finančné záležitosti Joaquín Almunia povedal: „Vďaka vyššiemu ekonomickému rastu, než bol očakávaný, má Poľsko dobrú príležitosť napraviť v roku 2007 svoj nadmerný deficit – za predpokladu, že vyvinie dodatočné úsilie.”

Od pristúpenia Poľska k EÚ v roku 2004 sa krajina nachádzala v procedúre nadmerného deficitu a na jeho nápravu dostala čas do roku 2007 . Podľa poľských rozpočtových projekcií sa však na tento rok očakáva deficit vo výške 3,7%.

Komisia však očakáva ešte vyšší výsledok, než je poľská prognóza, a preto odporúča “o trochu viac úsilia” pri náprave deficitu, aby krajina dostala verejné financie na “pevnejšiu pôdu”.

Poľská vláda s Komisiou nesúhlasí. Ministerka financií Zyta Gilowska 2. februára povedala podľa agentúry Bloomberg, že EÚ “maľuje poľskú realitu príliš temne”.

Maďarsku zas dostalo odkaz, aby implementovalo tohtoročný rozpočet rigorózne, pretože čelí veľkým zmenám – krajina potrebuje znížiť svoj deficit o 7,4%, čím by klesol z 10% v roku 2006 na 2,7% HDP do roku 2010. Komisia vyhlásila, že ak má to má byť dosiahnuté, musí Maďarsko riadne implementovať rozpočet, znížiť verejné výdavky a zlepšiť rozpočtovú kontrolu.

Komisia preskúmala druhú skupinu “stabilizačných a konvergenčných programov” šiestich krajín (Fínska, Írska, Luxemburska, Maďarska, Malty a Poľska). Programy sú rozpočtovými projekciami členských štátov, ktoré majú každý rok zaslať Komisii podľa pravidiel Paktu stability a rastu.

Ďalšia skupina krajín a ich programov bude Komisiou posúdená 14. februára 2007.