Komisia: Kľúčom k obnove je zlepšenie prístupu malých firiem k financiám

Malé a stredné podniky sú významným zdrojom pracovných miest a prispievajú tak k hospodárskemu rastu a znižovaniu nezamestnanosti. Podľa Komisie je preto treba zlepšiť podmienky pre ich fungovanie.

Jedným z najväčších problémov, ktorému malé a stredné podniky v EÚ čelia, je nedostatočný prístup k financiám. Tie im môže požičiavať aj Európska investičná banka (EIB). V roku 2012 im poskytla 13 miliárd eur.

Malé a stredné podniky tiež môžu získať finančnú podporu od Európskej komisie. Záruky v objeme 1,1 miliardy eur, ktoré poskytla, sprostredkovali pôžičky v hodnote vyššej ako 13 miliárd eur. Využilo ich takmer 220 tisíc malých a stredných podnikov, pričom väčšina z nich (90 %) má menej ako 10 zamestnancov.

Na zlepšenie prístupu k financiám Európska komisia tiež spustila nový informačný portál, ktorý obsahuje informácie o dostupných prostriedkoch zo zdrojov EÚ. V rámci rôznych programov je totiž v období 2007 – 2013 k dispozícii viac ako 100 miliárd eur. Finančné možnosti pre MSP sa výrazne posilnia aj 10-miliardovým navýšením kapitálu EIB v rámci Paktu pre rast.

„Prístup malých a stredných podnikov k finančným prostriedkom zostáva náročný a to je jedným z hlavných dôvodov súčasného hospodárskeho poklesu,“ uviedol komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani.

V programovom období 2014 – 2020 bude na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných firiem slúžiť komunitárny program COSME, ktorého súčasťou bude aj garančná schéma.

„Každé euro venované na záruky má silu stimulovať  v priemere 30 eur v rámci bankových úverov. To je veľmi dôležité pri pomáhaní motoru tvorby pracovných miest v Európe, našim malým podnikom, aby znovu hladko fungovali. Sú to oni, kto tvorí 85 % všetkých nových pracovných miest,“ vysvetlil Tajani.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.