Komisia nabáda k rozpočtovej opatrnosti

Krátka správa:

Komisia kritizovala dva nové členské štáty za „uvoľnenie fiškálnych politík v roku 2007 v čase priaznivého hospodárskeho rastu,“ ktorý považuje za „nekonzistentný s cieľom realizovať opatrnú fiškálnu politiku a zabezpečiť udržateľnú konvergenciu“.

Komisár pre ekonomické a menové záležitosti Joaquín Almunia povedal: „Bulharsko je vyzvané, aby udržalo silnú rozpočtovú pozíciu a Rumunsko by sa malo usilovať o ambicióznejšiu cestu konsolidácie rozpočtu“.

6. marca 2007 zverejnil Medzinárodný menový fond podobné odporúčania. Vyhlásil, že existujú „zvýšené riziká vzhľadom na rozširujúci sa deficit bežného účtu“ a „silne vyzýva (rumunské) úrady, aby sprísnili fiškálnu a mzdovú politiku“.

Pokiaľ ide o konvergenčný program Lotyšska, Komisia vyhlásila, že krajina dosiahla v roku 2206 najvyššiu mieru rastu v únii na úrovni 11,5%, sú tu jasné náznaky toho, že lotyšské hospodárstvo sa prehrieva a poukázala aj na „riziká dosiahnutia rozpočtových cieľov“ v roku 2008.

Komisia tiež preskúmala stabilizačné programy Belgicka a Španielska a bola spokojná s ich strednodobým rozpočtovým plánovaním.