Komisia: namiesto šetrenia, štrukturálne reformy

foto: predseda Komisie José Manuel Barroso, zdroj: TASR/AP

Odporúčania, ktoré dáva Európska komisia na základe nových pravidiel členským štátom, hovoria o potrebe udržať rozpočtovú konsolidáciu. Jej tempo však môže byť pomalšie, keďže dôvera investorov v spoločnú menu sa posilnila.

Keďže si zadlžené krajiny nemôžu dovoliť naštartovať ekonomický rast verejnými výdavkami, musia reformovať spôsob fungovania ekonomík. Odporúčanými receptami sú flexibilnejšie trhy práce a otvorenie trhov s tovarmi a službami.

Odporúčania budú musieť schváliť lídri na júnovom summite. Tým sa stanú záväzné, členské krajiny by sa nimi mali riadiť pri tvorbe rozpočtov v roku 2014 a ďalej.

Podľa odhadov Európskej komisie sa tempo konsolidácie členov menovej únie v roku 2013 spomalí na polovicu oproti predchádzajúcemu. Celkový deficit eurozóny sa v 2012 znížil o 1,5% HDP, toho roku by to malo byť 0,75% HDP. Spojené štáty plánujú znížiť deficit v tomto roku o 2% HDP.

Ak sa situácia nezmení a neprijmú sa žiadne nové kroky, v 2014 klesne podľa Komisie tempo konsolidácie na 0,1 % v eurozóne. V USA by sa mal deficit znížiť o 1%.

Viacero krajín získalo dodatočný čas na stlačenie deficitu pod limit 3 % HDP – Francúzsko, Španielsko, Poľsko a Slovinsko dostali dvojročný odklad. Ročný odklad získalo Belgicko, Holandsko a Portugalsko.

Voči Taliansku, Litve, Lotyšsku, Rumunsku a Maďarsku zas boli ukončené konania pre porušenie rozpočtových pravidiel. Naopak, konanie pre nadmerný deficit by malo byť otvorená voči Malte.

Tlak na širšie reformy

Francúzsko a Španielsko však museli sľúbiť široké štrukturálne reformy, vrátane reformy trhu práce. Cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti ekonomík a tvorba pracovných miest. Podľa kritikov je dôsledkom reforiem oslabenie postavenia zamestnancov a zníženie sociálnych istôt.

„Pre Francúzsko je ešte dôležitejšie (než rozpočtová konsolidácia), že Francúzsko položí obnovený, silný dôraz na trh práce, dôchodkový systém a otvorenie uzavretých trhov v niektorých profesiách a službách“, povedal začiatkom mája komisár pre hospodárske záležitosti Olli Rehn.

„Francúzsko silne potrebuje odblokovať svoj rastový potenciál a vytvárať pracovné miesta, a to je minimálne tak dôležité, ako pokračovanie rozpočtovej konsolidácie“, vyhlásil.

Nezamestnanosť v krajine presiahla 10 percent a stále rastie. Španielsko je na tom ešte horšie, s 27% mierou nezamestnanosti a každým druhým mladým človekom bez práce. Priemer Eurozóny je 12% nezamestnanosť.

Navrhované reformy trhu práce sa sústreďujú najmä na pracovnú legislatívu. Väčšia flexibilita má uľahčiť prepúšťanie zamestnancov z plného pracovného pomeru, či umožniť vytváranie neštandardných pracovných miest.

V prípade Francúzska je ako problém citovaná aj minimálna mzda – pri 1 430 EUR je najvyššia v Európe.

Od Francúzska Komisia žiada liberalizáciu niektorých uzavretých profesií, ako sú taxikári, notári a všeobecne právne profesie, zamestnanci v zdravotníctve a pod. Má umožniť väčšiu konkurenciu v sektore železničnej dopravy a elektrickej energie, kde štátom vlastnená EDF kontrolu 85% výroby aj dodávok.

Slovensko: na dobrej ceste

Komisia konštatuje, že Slovensko je na správnej ceste odstrániť nadmerný deficit. Odporúčania hovoria o potrebe pokračovať vo fiškálnom úsilí a ďalej sa týkajú boja proti daňovým únikom a výberu DPH, verejných služieb zamestnanosti, nezamestnanosti mládeže, fungovania trhu s energiou, verejnej služby a justičného systému.

Podrobnejšie hodnotenie je v článku EurActiv.sk.

Pozície

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso pri prezentácii odporúčaní uviedol, že účinná implementácia odporúčaní je v záujme všetkých krajín. „Európa potrebuje konsenzus v oblasti politík, ktoré sú správne pre nás ako pre úniu a tiež pre každý členský štát.“

Barroso poukázal aj na to, že riešenie krízy má dve strany: krajiny bojujúce s rozpočtovým schodkom potrebujú posilniť svoju konkurencieschopnosť, kým krajiny s nadmerným rozpočtom musia odstrániť štrukturálne prekážky pre rast domáceho dopytu.

Ďalšie kroky

  • 27.-28. jún: odporúčania majú schváliť lídri EÚ
  • Júl: odporúčania formálne prijme Rada