Komisia odložila rozhodnutie o nadmernom francúzskom deficite

Pariž (zdroj: JAc 82/Flickr)

Ďalší postup v rámci procedúry nadmerného deficitu zváži Európska komisia až po uzavretí hospodárskeho výsledku krajiny za rok 2014. Rozhodnutie je diplomatickým signálom, že nová Komisia nechce o pokute pre Francúzsko rozhodnúť unáhlene.

Hodnotenie budúcoročných rozpočtov členských krajín mala EK zverejniť dnes. Francúzi opakovane dosiahnu schodok rozpočtu vo výške asi 4,3 %, čo rozpočtové pravidlá únie neumožňujú.

Na konci minulého mesiaca síce preložili plán na dodatočné škrty, ten však deficit znižuje iba minimálne. Spoločne s Talianmi žiadali o väčšiu flexibilitu pri výklade európskych zmlúv. Nemecko naopak trvá na prísnejšom posúdení, čím v EÚ vzniká napätie.

Striktný dohľad

Paríž sa ešte môže postihom za nadmerný deficit vyhnúť. To v prípade, že Európska komisia vyhodnotí neschopnosť dosiahnuť schodok HDP pod 3 % ako výsledok, ktorý nedal ovplyvniť.

Článok 126 Zmluvy o fungovaní EÚ v tomto smere stanovuje dva prípady kedy sa krajina môže odchýliť od rozpočtovej disciplíny. V prípade, ak sa dlh znižuje a približuje referenčnej hodnote (vo Francúzsku je to medziročne pokles o 0,1 %) alebo ak je zhoršená fiškálna situácia iba dočasná. Francúzi ale dostali výstrahu už v roku 2013.

Od roku 2013, kedy EÚ prijala tzv. Two-Pack -balík dvoch legislatívnych aktov o správe ekonomických záležitostí sa rozpočtový dohľad ďalej sprísnil a určil presný postup voči krajinám ktoré spoločné pravidlá porušia.

Politicky citlivá téma

Doteraz Komisia zahájila špecifické nástroje procedúry nadmerného deficitu iba voči Belgicku pred vyše rokom. Tamojšia vláda musela čeliť vážnym obmedzeniam, ktoré ju prinútili k náprave v horizonte niekoľkých mesiacov.

Francúzsko však so svojou ekonomikou predstavuje až štvrtinu eurozóny. Ak by sa mala Komisia dôsledne držať prijatých zásad, tak by musel Paríž prenechať takmer celú finančnú správu krajiny Bruselu.

Komisia by potom francúzsku ekonomiku hodnotila každé 3 mesiace a vydávala presné a záväzné pokyny. Namiesto stanovenie cieľom by to potom mohlo viesť k reálnym opatreniam, akými sú zmeny v zdravotnom a sociálnom poistení.

Francúzska vláda už ponúkla niektoré ústupky v podobe deregulácie niektorých procesií. Minister hospodárstva Emmanuel Macron dokonca tento týždeň naznačil, že úpravami by mohol prejsť aj známy 35-hodinový pracovný týždeň.