Komisia pomáha s rozvojom „čistej energie“

Krátka správa:

Komisia 6. októbra navrhla vytvoriť fond s názvom GEEREF (Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund), ktoré úlohou by mala byť mobilizácia súkromného a verejného vysoko rizikového kapitálu na investovanie do rozumných energetických technológií v rozvojových a tranzitívnych ekonomikách.

GEEREF, na ktorý samotná Komisia vyčlenila finančný príspevok vo výške 80 miliónov eur, podporí projekty obnoviteľnej energie a efektívnejšieho využívania energie vo vyššie menovaných krajinách. Podľa Komisie vyjadrili EBRD a EIB, ako aj niektoré súkromné fondy, záujem o spolufinancovanie tejto iniciatívy. Komisia dúfa, že sa jej podarí zmobilizovať 100 miliónov eur pre GEEREF do marca 2007. Komisia vyjadrila svoju vieru, že v dlhodobom horizonte by mohol fond slúžiť ako katalyzátor pre finančné prostriedky vo výške až jednej miliardy eur.

Táto iniciatíva stavia na stratégii EÚ podporovať efektívnejšiu energiu a obnoviteľné zdroje energie ako možné odpovede na výzvy, týkajúce sa bezpečnosti dodávok energie a boja proti globálnemu otepľovaniu, ktoré boli nedávno prezentované v Zelenej knihe k európskej stratégii pre trvalo udržateľné, konkurencieschopnú a bezpečnú energiu.