Komisia predstavila akčný plán pre automobilový priemysel

Zdroj: TASR/Pavol Ďurčo

„Je potrebné, aby si EÚ udržala automobilový priemysel na svetovej úrovni a produkovala energeticky najúčinnejšie a najbezpečnejšie vozidlá na svete a zároveň poskytla prácu miliónom vysokokvalifikovaných ľudí,“ načrtla svoju víziu pre sektor Európska komisia. Na jej naplnenie predložila akčný plán CARS 2020, ktorý má posilniť konkurencieschopnosť a udržateľnosť odvetvia do konca tohto desaťročia.

Akčný plán má štyri piliere. V oblasti investícií do vyspelých technológií a inovácií v záujme ekologických vozidiel Komisia spomína opatrenia na zníženie CO2, znečisťujúcich látok a hluku či zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky. Na nové rozpočtové obdobie je naplánovaná aj iniciatíva Európske zelené vozidlá, ktorá bude financovaná cez Horizont 2020. Sektor by mal mať k dispozícii aj viac pôžičiek Európskej investičnej banky. Komisia zároveň počíta s vypracovaním európskej technickej normy pre dobíjanie elektrických vozidiel. Zástupcovia sektora sa na nej snažia dohodnúť od roku 2010, ak však nepokročia, Komisia možno predloží legislatívu sama v priebehu roka 2013.

Akčný plán je tiež postavený na opatreniach zameraných na zlepšenie podmienok pre priemysel na jednotnom trhu. Zefektívniť by sa mali finančné stimuly zamerané na ekologické vozidlá a tiež regulácia a jej uplatňovanie.

Aby európski výrobcovia obstáli zoči-voči globálnej konkurencii, Komisia v rámci tretieho piliera navrhla opatrenia na podporu priemyselného odvetvia pri vstupe na svetový trh. Zaviazala sa k uzatváraniu vyvážených dohôd s tretími krajinami a tiež zintenzívneniu práce na medzinárodnej harmonizácii predpisov o vozidlách.

Štvrtý pilier sa venuje investíciám do zručnosti a odbornej prípravy. Tie by sa mali stať súčasťou štrukturálnych zmien. Zdrojom na rekvalifikáciu pracovníkov v sektore má byť Európsky sociálny fond. Viac pozornosti sa tiež bude venovať identifikácii osvedčených postupov a predvídaniu potreby reštrukturalizácie. Podpornú úlohu bude hrať osobitná rada pre zručnosti v automobilovom priemysle.

Komisia tiež stanovila aj rámcový cieľ, aby do roku 2020 podiel automobilového priemyslu na celkovej priemyselnej výrobe EÚ stúpol zo 16 % na 20 %. Ako uviedla Katarina Jastrzembska z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre priemysel a podnikanie kľúčovú rolu pri jeho napĺňaní bude hrať Slovensko, ktoré už v súčasnosti dosahuje 27-percentný podiel.

"Automobilový priemysel na Slovensku je veľmi moderný. Dúfame, že Slovensko bude pokračovať v tom trende, ktorý naštartovalo a vytvorí príležitosti hlavne pre malé a stredné podniky. Tento sektor bude mať strategické postavenie z hľadiska EÚ. Práve preto je potrebné preškoľovať zamestnancov, aby vedeli reagovať na nové technológie, ktoré prídu. Slovensko však potrebuje viac investovať do výskumu a vývoja, lebo v súčasnosti je v tejto oblasti na chvoste EÚ," vysvetlila.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.