Komisia Slovensku vyplatila meškajúce platby

Ako informuje ministerstvo financií na začiatku apríla evidovalo predložené a neuhradené žiadosti vo výške 267 miliónov eur, z toho 74,5 milióna eur bolo po dvojmesačnej lehote. V rámci troch operačných programov (OP Vzdelávanie, OP Životné prostredie a OP Slovenská republika- Česká republika) zároveň Komisia mala na stole žiadosti o platby vo výške 123,6 milióna eur.

Problémy s preplácaním prostriedkov z európskych fondov s predstaviteľmi európskej exekutívy riešil aj slovenský minister financií Peter Kažimír počas svojej prvej oficiálnej návštevy v Bruseli (19. apríla). Komisár pre finančné plánovanie a rozpočet Janusz Lewandowski uviedol, že platby budú uhradené do konca mája.

Rezort financií odvtedy na svojom účte zaznamenal päť úhrad žiadostí o platby za programy Národného strategického rámca na obdobie 2007 – 2013 v objeme 204 miliónov eur. Z predchádzajúceho programového obdobia 2004 – 2006 bola pokrytá aj deväťmiliónová záverečná žiadosť o platbu v rámci poľnohospodárskeho programu (SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka – časť EAGGF).

„MF SR už neeviduje neuhradené žiadosti o platbu zo strany Európskej komisie po dvojmesačnej lehote,“ uvádza na svojej stránke ministerstvo.

Ako v rozhovore pre EurActiv vysvetlil podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič meškajúce platby sú dôsledkom nereálne stanoveného európskeho rozpočtu na rok 2011. „Európska komisia už koncom minulého roka, po doručení žiadostí z členských krajín o preplatenie projektových výdavkov vo výške 15 miliárd eur, mala vzhľadom na nereálne stanovený rozpočet na rok 2011 problém s uhradením uvedenej sumy,“ vysvetlil slovenský komisár.

Návrh Komisie vlani počítal s 5-percentným zvýšením, vlády však dovolili navýšenie len o 2 %. Na budúci rok exekutíva žiada o 6,8 % viac. „Teraz budeme vyrovnávať pohľadávky ešte z minulého roka, posledné v máji, ale už na úkor tohtoročného rozpočtu. V decembri tohto roku nás preto čaká ešte vážnejšia situácia. Tlačíme pred sebou balík nevyplatených faktúr,“ upozornil Šefčovič.

Ako ďalej vysvetlil vzhľadom na to, že sa chýli ku koncu rozpočtového obdobia 2007 – 2013, sa každá krajina prirodzene snaží maximálne využiť pridelené prostriedky. „Je preto evidentné, že koncom finančného obdobia sú čerpania vyššie, než na začiatku, keď sa projekty štartujú,“ dodal.