Komisia určila deadliny pre nápravy rozpočtov

Určenie dátumov, dokedy budú členské štáty musieť napraviť verejné financie súvisia s dohodou ministrov financií na tom, že najneskôr v roku 2011 začnú ukončovať fiškálnu podporu ekonomiku.

Komisár pre hospodárske a menové záležitosti Joaquin Almunia tvrdí, že znižovanie deficitov je kľúčové, aby sa dalo vyhnúť zvyšovaniu dlhodobých úrokových sadzieb, ktorými by sa zvýšili výdavky na splácanie dlhov a finančné náklady pre rodiny a spoločnosti, čím by sa zabrzdilo aj samotné oživenie hospodárstva. „Verím, že stanovené termíny sú adekvátne a realistické,“ vyhlásil Almunia v stanovisku.

Komisia očakáva, že agregovaný deficit rozpočtu v eurozóne vyskočí na 6,4 % tento rok a 6,9 % budúci rok – čo je viac ako dvojnásobok európskeho stropu.

Dlh eurozóny tento rok dosiahne 78,2 % HDP, 84 % v roku 2010 a 88,2 % v roku 2011. Tento trend môže poškodiť hodnotu spoločnej európskej meny.

2013 pre Slovensko

Európska exekutíva určila Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Holandsku, Rakúsku, Českej republike, Slovensku, Slovinsku a Portugalsku, aby do roku 2013 deficit rozpočtu znížili pod 3 %.

Slovensko so stanoveným termínom súhlasí. „Slovensko považuje rok 2013 za adekvátny,“ potvrdilo slovenské ministerstvo financií. Rok 2013 považuje za reálny aj Nemecko. Francúzsko tvrdí, že to preň bude veľmi náročné stihnúť, skôr to vidí na rok 2014.

Almunia na tlačovej konferencii uviedol, že je veľmi dôležité, aby Francúzsko spolu s Nemeckom postupovali naraz vo svojich fiškálnych politikách. „Je extrémne dôležité, aby Nemecko a Francúzsko zdieľali orientáciu svojich fiškálnych politík,“ povedal Almunia.

„Netvrdím, že Francúzsko má prijímať úplne rovnaké opatrenia ako Nemecko. Obe krajiny by mali byť koherentné v individuálnych ekonomických či fiškálnych stratégiách, lebo ak nie, ekonomická politická koordinácia a ekonomické vládnutie v Európe nebude možné.“

Viac času pre Francúzov, prísne voči Grékom

Taliansko a Belgicko dostali čas do roku 2012, Írsko do 2014 a Británia fiškálny rok 2014/2015. Aby dosiahli trojpercentný cieľ, vlády musia každoročne deficity značne znížiť.

Nemecko a Taliansko budú musieť vykonať priemernú ročnú rozpočtovú úpravu o 0,5 % HDP, Rakúsko, Holandsko, Belgicko a Slovinsko o 0,75 % ročne, Slovensko a Česko o 1 %.

Francúzi, Briti, Íri a Španieli dostali rok navyše na zníženie deficitov, pretože prijali efektívne opatrenia, no zlé ekonomické okolnosti sťažili dosiahnutie konečných cieľov. V opačnej situácii je Grécko, ktoré bude čeliť disciplinárnemu konaniu.

„Neurobili nič efektívne,“ tvrdí Almunia. „Grécka ekonomika a verejné financie sú vo veľmi zlom stave, musia čeliť veľmi vážnym výzvam,“ dodal. Almunia upozornil, že situácia v krajine ohrozuje celú eurozónu. Deadline pre Grécko určia v najbližších dvoch-troch mesiacoch.

(EurActiv/Reuters)