Komisia ustúpila. Nenavrhla pokutovať Španielsko a Portugalsko pre deficit

deficit pakt stability a rastu

Španielsky premiér Mariano Rajoy. FOTO-TASR-AP Francisco Seco

Európska komisia (EK) sa rozhodla, že zatiaľ nenavrhne finančné pokuty Španielsku a Portugalsku za vysoké rozpočtové deficity. Informovali o tom agentúry AP a DPA.

Komisia sa dnes zdržala a nenavrhla finančné pokuty, ktoré by teoreticky mohli dosiahnuť až 0,2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Namiesto toho dala obom krajinám čas do 15. októbra, aby našli nové opatrenia na zníženie rozpočtových schodkov. Portugalsko by malo stlačiť deficit pod 3-% hranicu do konca roka a Španielsko do roku 2018.

Španielsko a Portugalsko sú kritizované za nedostatočnú konsolidáciu verejných financií. Španielsko zaznamenalo vlani rozpočtový schodok vo výške 5,1 % HDP a Portugalsko na úrovni 4,4 % HDP. Podľa európskeho paktu stability môže ročné nové zadlženie dosiahnuť maximálne 3 % HDP.

Možnosť potrestania za nadmerné deficity otvorili v polovici mesiaca ministri financií Európskej únie. Teraz tiež budú musieť rozhodnúť, či sa budú riadiť návrhom EK, alebo predsa len udelia pokuty.

EK mohla okrem pokút vo výške do 0,2 % HDP od začiatku budúceho roka pozastaviť obom štátom prístup k eurofondom. Komisia namiesto toho poukázala na poľahčujúce okolnosti. Vzhľadom na reformné úsilie a komplikované ekonomické prostredie nenavrhla pokuty a odporúčala, aby obe krajiny prijali ďalšie opatrenia na zníženie ich rozpočtových deficitov.