Komisia vyzýva Slovensko na úplné zavedenie smernice o boji proti praniu špinavých peňazí

Smernica posilňuje existujúce pravidlá, ktoré zefektívňujú boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. [Pixabay]

Ak si Slovensko svoju povinnosť nesplní, Komisia môže rozhodnúť o postúpení prípadu Súdnemu dvoru EÚ. Minister financií Peter Kažimír sa k dôvodom, prečo Slovensko úplne neprenieslo smernicu do národného práva, nevyjadril.

Írsko a Slovensko musia do svojej vnútroštátnej legislatívy zaviesť všetky prvky štvrtej smernice EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí. Uviedla vo štvrtok Európska komisia  v rámci svojho mesačného súboru rozhodnutí týkajúcich sa prípadov porušenia povinnosti.

Komisia pravidelne podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti podľa práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych odvetví a oblastí politiky EÚ, je zaistiť riadne uplatňovanie únijného práva v záujme občanov a podnikov.

Európska exekutíva v rámci politiky „spravodlivosť, spotrebitelia a rodová rovnosť“ zaslala odôvodnené stanovisko Írsku a Slovensku pre neúplnú transpozíciu štvrtej smernice EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí.

Všetky členské štáty mali túto smernicu transponovať do 26. júna 2017. Írsko a Slovensko v súvislosti so smernicou predložili čiastočné oznámenie, ale hlavné právne predpisy, ktorými sa transponuje smernica, sú v oboch krajinách v legislatívnom procese.

Na záležitosť sa slovenského ministra financií Petra Kažimíra dnes pýtal aj maďarský europoslanec Benedek Jávor.

„Bez odpovede,“ opísal reakciu šéfa rezortu financií Jávor na svojom Twitterovom účte.

Jávor navštívil Bratislavu ako člen mimoriadnej misie Európskeho parlamentu, ktorá vo štvrtok prišla na Slovensko v nadväznosti na vraždu novinára Jána Kuciaka.

Väčšia transparentnosť

Touto smernicou sa posilňujú existujúce pravidlá, vďaka čomu sa zefektívňuje boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Komisia pripomenula, že tieto pravidlá zlepšujú aj transparentnosť na účely zamedzenia vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Jej súčasťou sú aj centrálne verejné registre, ktoré budú obsahovať informácie o skutočných konečných vlastníkoch všetkých druhov spoločností, vrátane nadácií, holdingov a trustov.

Posilňuje sa ňou tiež spolupráca a výmena informácií medzi finančnými úradmi jednotlivých krajín.

Banky, právnikov či účtovníkov zase zaväzuje k väčšej ostražitosti voči podozrivým transakciám svojich klientov.

Odôvodnené stanovisko je formálnou žiadosťou o dodržiavanie práva EÚ. Rovnaký postup v súvislosti s tou istou smernicou Komisia uplatnila už v decembri na desať členských štátov.

Írsko a Slovensko majú podľa oznámenia Komisie dva mesiace na to, aby si splnili povinnosti. V opačnom prípade môže eurokomisia rozhodnúť o postúpení prípadu Súdnemu dvoru EÚ.