Komisia chce nižšie letiskové poplatky

Pozadie:

Tzv. dopravný balíček, zverejnený komisárom pre dopravu Jacquesom Barrotom 24. januára 2007, je postavený na troch pilieroch:

  • Smernica o letiskových poplatkoch, teda poplatky, účtované letiskám za poskytovanie množstva služieb, napr. na termináloch
  • Oznámenie o kapacite letísk, efektivite a bezpečnosti
  • Správa o aplikovaní súčasných pravidiel EÚ, týkajúcich sa pozemných služieb, napr. tankovanie, presun pasažierov a zaobchádzanie s batožinou

Komisia pôvodne plánovala stanoviť nové pravidlá pre prideľovanie miest na pristávanie na letiskách, ale to bolo podržané o jeden rok. Cieľom je urobiť súčasný systém distribúcie miest efektívnejší tým, že sa nahradí trhovo založeným mechanizmom, ale letecké spoločnosti sa obávali, že by stratili svoje historicky derivované práva.

Otázky:

Balík bol pozmenený oproti pôvodnému zámeru komisára Barrota, a to vzhľadom na získanie podpory ako leteckých, tak aj letiskových prevýdzkovateľov.

Barrot sa vzdal plánov na uvalenie nejakého druhu letiskových poplatkov, o ktorých sa letecké spoločnosti sťažujú, že sú mimoriadne vysoké, a to najmä na väčších letiskách, po ktorých je veľký dopyt (napr. letisko Charlesa de Gaullea, Heathrow), čím sa zvyšuje cena lístkov. Letiská však tvrdia, že tieto poplatky sú nevyhnutným zdrojom príjmu na financovanie zlepšení letiskovej infraštruktúry, sprísnenia bezpečnosti a vyrovania sa s rastúcimi počtami cestujúcich a rastúcim objemom leteckej dopravy.

Navrhovaná smernica namiesto toho požaduje, aby letiská stanovili svoje ceny transparentne a zakazuje diskrimináciu medzi leteckými spoločnosťami. Až doposiaľ letiská často poskytovali zľavy spoločnostiam, a to kvôli počtu cestujúcich, ktoré priťahujú. Podľa nových pravidiel by sa však cena mohla meniť len vtedy, ak sa menia aj služby.

Členské štáty budú tiež musieť zriadiť nezávislý národný regulačný úrad, ktorý bude mať právomoc vyriešiť spory v prípadoch, keď sa letiská a letecké spoločnosti nedokážu dohodnúť na poplatkoch.

Barrot tiež zverejnil päťbodový plán boja proti zápcham na európskych letiskách. „Tento problém sa stane čoraz viac dôležitejším,“ povedal Barrot a poukázal na očakávané zdvojnásobenie objemu leteckej dopravy počas nasledujúcich 20 rokov.

Barrot považuje za najlepšie riešenie optimalizáciu existujúcej kapacity prostredníctvom zlepšeného prideľovania miest a efektívnejších letových plánov. Komisár tiež navrhuje presun cestujúcich z nasýtených letísk na menšie regionálne letiská alebo na letiská v iných krajinách prostredníctvom iných foriem dopravy.

Plány na otvorenie pozemných služieb ďalšej konkurencii boli tiež pozastavené, najmä preto, že podobný návrh na liberalizáciu služieb v prístavoch viedol minulý rok k veľkým protestom. „Nechceli sme podobné demonštrácie a štrajky,“ povedal predtým komisár Barrot. Dodal, že pozemné služby sa už stali viac otvorenými konkurencii, a to po prvom kole liberalizácie.

Pozície:

Komisár pre dopravu Jacques Barrot povedal: „Všetko, čo sme urobili, je navrhnuté tak, aby znížilo letiskové poplatky a tým aj cenu cestovania vzduchom pre cestujúcich.“ Hoci pripustil, že návrh smernice o letiskových poplatkoch „nebol ambiciózny“, povedal, že celý balík predstavuje „míľnik pri formovaní celoeurópskej regulačnej siete pre európske letiská.“

Oliver Jankovec, generálny riaditeľ ACI-Europe, privítal „široké spektrum aktivít“, navrhovaných Komisiou, ktoré by mali byť adresované „dôležitej otázke nadchádzajúcemu kritickému okamihu v kapacite letísk“, ale povedal: „Stratégia Komisie nedokázala uznať, že lepšie využívanie existujúcej kapacity nebude stačiť a bude musieť dôjsť k vytvoreniu novej letiskovej infraštruktúry.“

Pokiaľ ide o letiskové poplatky, povedal, že európske letiská sú šťastné, že sa Komisia „vyhla opätovnému vynájdeniu kolesa…a uznala, že s poplatkami sa najlepšie vyrovná národná úroveň (regulovania)“.

Francoise Humbert, hovorkyňa AEA (Združenia európskych leteckých spoločností) pre EurActiv povedala: „Roky sme čakali na to, aby bol nejakým spôsobom regulovaný vzťah medzi letiskami a leteckými spoločnosťami. Samozrejme, vidíme to len ako prvý krok. Ale je to krok správnym smerom.“ Dodala: „Samozrejme, nestanovenie stropu na letiskové poplatky je sklamaním,“ ale povedala, že letecké spoločnosti si myslia, že zriadenie národných regulačných úradov je „veľmi dobrou iniciatívou“. Tiež povedala, že dúfa, že v budúcnosti dôjde k prijatiu legislatívy o pozemných letiskových službách, pretože „si nemyslíme, že tu doposiaľ nastalo mimoriadne otvorenie trhu“.

Ďalšie kroky:

  • „letiskový“ balík bude preskúmaný Parlamentom a Radou
  • návrhy o pozemných službách a prideľovaní miest by mohli byť zverejnené v priebehu roku 2008