Košický kraj sa zapojil do iniciatívy eurokomisie, ktorá pomáha zaostávajúcim regiónom

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav trnka počas schôdze zastupiteľstva kraja. [FOTO TASR/František Iván]

Po banskobystrickom a prešovskom kraji sa do iniciatívy Catching-up regions zapája aj Košický samosprávny kraj. Iniciatíva eurokomisie a Svetovej banky má kraju pomôcť so školstvom, investíciami, či marginalizovanými komunitami.

Košický samosprávny kraj sa stal súčasťou iniciatívy Catching-up regions, ktorou Európska komisia v spolupráci so Svetovou bankou pomáha menej rozvinutým regiónom. Iniciatíva pomôže kraju zlepšiť kvalitu stredného školstva, podporiť inovačné prostredie, zrýchliť investície či systémovo riešiť problémy marginalizovaných rómskych komunít. S realizáciou konkrétnych krokov by sa malo začať v januári budúceho roka, informoval o tom v stredu Úrad KSK.

Členstvo v iniciatíve je termínovo určené na jeden rok a je možné ho obnoviť, ak bude program ďalej pokračovať. V prípade, ak by iniciatíva nepokračovala, KSK bude môcť využívať výstupy od Svetovej banky pre svoje investičné zámery.

Európska komisia a Svetová banka pomôže s rozvojom banskobystrického kraja

Po prešovskom experti zo Svetovej banky a eurokomisie podporia rast v aj banskobystrickom kraji. Iniciatíva Catching-up regions župe pomôže s rozvojom dopravy, školstva, sociálnej starostlivosti a inovácií. 

Vstup po dvoch rokoch pokusov

„V polovici októbra sa konalo prvé rokovanie so zástupcami Svetovej banky a Európskej komisie, kde sme diskutovali o investičných oblastiach, ktoré by sme v rámci iniciatívy chceli realizovať. Aktuálne sa uskutočňuje diskusia ku kompletizácii akčného plánu na podporu hospodárskeho rastu v KSK, ktorý by mal byť sfinalizovaný do konca novembra. Nasledovať bude jeho schválenie a podpis zmluvy s Európskou komisiou a Svetovou bankou. Ak práce pôjdu bez väčších zdržaní, s realizáciou konkrétnych opatrení začneme v januári budúceho roka,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Vďaka iniciatíve pre takzvané dobiehajúce regióny má kraj možnosť zlepšiť aj integráciu skupín ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. V Košickom kraji je v rámci Slovenska najvyššie percento zastúpenia rómskych komunít v obciach. Zo 461 obcí žije rómska menšina až v 221 obciach.

Banskobystrická župa dostane od Komisie väčšiu pomoc, aj kvôli Kotlebovi

Banskobystrickému samosprávnemu kraju budú s ďalším rozvojom pomáhať odborníci z Európskej komisie a Svetovej banky.

„Vstúpiť do iniciatívy Catching-up regions sme sa pokúšali od roku 2018, no tento vstup blokovala vtedajšia vláda. Aj keď sme ukrátení o tento čas, najbližšie obdobie sa budeme snažiť využiť na maximum tak, aby sme zrealizovali kroky smerujúce k zlepšeniu kvality života v našom kraji. V Košickom kraji je až šesť najmenej rozvinutých okresov. Možností, kde môžeme investovať milióny eur z Bruselu, je preto viac než dosť. Našou prioritou bude, okrem iného, podpora vzdelávania na stredných školách, inovácií, ale aj zlepšenie podmienok marginalizovaných rómskych komunít,“ konštatoval Trnka.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8