Kritika mamutieho energetického projektu

iter

 

Pozadie

V sídle Európskej komisie bolo po rokoch rokovaní podpísaná dohoda o realizácii medzinárodného projektu stavby experimentálneho fúzneho reaktora (ITER) vo francúzskom Cadarache (EurActiv.sk, 25.máj 2006, podrobnejšie informácie o projekte možno nájsť aj na stránkach Wikipédie).

Otázky

Reaktor ITER má využívať jadrovú energiu, ktorá však nebude získavaná štiepením atómových jadier, ale ich zlučovaním. Takýto postup síce vyžaduje omnoho viac iniciačnej energie (potrebnej na zapálenie reakcie) a je technologicky ťažšie kontrolovať ho, no zlúčením atómov vzniká neporovnateľne väčšie množstvo energie.

EÚ poskytne asi 50% z financovania projektu. Stavba reaktora má stáť asi 4,6 miliardy eur, operačné náklady budú počas 20 rokov približne rovnako vysoké, celkové náklady na projekt sú tak odhadované na 10 miliárd na 30 rokov – bude to teda najdrahší vedecký projekt na svete. Niektoré environmentálne organizácie sa obávajú, že projekt pohltí všetky fondy ktoré by mohli byť využité na výskum a podporu obnoviteľných zdrojov.

Pozície

Komisár EÚ pre výskum Janez Potočnik vyhlásil: „Toto je skutočne kľúčovým moment… pre globálnu vedeckú spoluprácu vo všeobecnosti.“ Zdôraznil pri tom bezprecedentný rozsah medzinárodnej spolupráce na tomto výskumnom projekte.

„Dnešným podpisom tejto dohody sa Európska komisia pomýlila vo svojich prioritách. Jediným spoľahlivým spôsobom garantovania energetickej bezpečnosti je investovanie do energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov. Dať miliardy eur na jediný nukleárny projekt ktorý je tak veľmi vzdialený od reality je nesprávne a nezodpovedné“, tvrdí Silvia Hermann z organizácie Priatelia Zeme Európa.

Zelení v Európskom parlamente kritizovali fakt, že pri prostriedkoch v rámci 7. rámcového výskumného programu je uprednostňovaná jadrová energia. Podľa nich dostal projekt ITER príliš veľa peňazí na úkor obnoviteľných zdrojov.

Podporovatelia projektu tvrdia že ak uspeje, ľudstvo nájde efektívny a potenciálne nevyčerpateľný zdroj čistej energie, ktorá môže úplne nahradiť ropu a zemný plyn. Fúzna energia nemá produkovať žiadne emisie skleníkových plynov ani dlho rádioaktívneho odpadu.

Ďalšie kroky

  • Všetci partneri v medzinárodnom konzorciu by mali potvrdiť prijatie dohody podľa ich národných právnych regulácií a praxe do konca roku 2006.

  • Pokiaľ ide o EÚ, podpis formálne schváli Rada.

  • Reálne konzorcium pre projekt by malo byť vytvorené v roku 2007 a bude trvať asi 10 rokov. prvá plazmová operácia by mala byť spustená v roku 2016.

  • Reaktor má fungovať 20 rokov.