Kríza je príležitosťou pre klimatické investície

„Súčasné ekonomické problémy dávajú vládam historickú príležitosť posilniť klimatickú výkonnosť ich ekonomík popri skvalitňovaní infraštruktúry, ktoré je kľúčovou odpoveďou hospodárske spomalenie“, tvrdí Mark Fulton, šéf klimatického investičného výskumu v Deutsche Bank v správe „Investovanie do klimatických zmien 2009 – nevyhnutnosť a príležitosť v turbulentných časoch“.

Správa tvrdí, že sektor klimatických technológií má pre investorov „vnútorné výhody“ za predpokladu, že sa vládam podarí vytvoriť fungujúci trh s emisiami CO2 s určitou úrovňou predvídateľnosti vývoja cien emisií.

„Diskusia okolo klimatických zmien sa odkláňa od nákladov a rizík a prikláňa k otázke, ako kapitalizovať existujúce možnosti“, tvrdí Fulton.

Oslabenie finančných možností spôsobené krízou globálneho bankového sektora a peňažných trhov je „výzvou“, môže byť „eventuálne vyriešený a nemal by byť používaný ako ospravedlnenie nekonania“, tvrdí Kevin Parker, globálny šéf riadenia aktív v Deutsche Bank.

Správa prichádza v čase, keď viacero členských krajín – Taliansko, Poľsko a ďalší členovia zo strednej a východnej Európy – upozorňujú na možné ekonomické dopady zásadného obmedzovania emisií skleníkových plynov. Obávajú sa, že snaha znížiť emisie o 20% do 2020 môže ohroziť ich konkurencieschopnosť.

Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas minulý týždeň (17. október) v Bruseli priznal, že „pravdepodobne našou vinou“ sa nepodarilo niektorým členským krajinám dostatočne vysvetliť prínosy klimaticko-energetického balíka. Pozíciou Talianska je však „zaskočený“ a kalkulácie nákladov niektorých členských krajín považuje za „úplne disproporčné“. Členovia Únie by podľa neho mali využiť krízu ako príležitosť na inovácie a prípravu na „nízkouhlíkovú budúcnosť“.

Plánovaný dátum prijatia klimaticko-energetického balíka – koniec roka – sa blíži a rokovania medzi členskými krajinami sa tak zintenzívňujú. Konečný výsledok má priniesť summit 11.-12. decembra. Za zavretými dvermi prebiehajú trojstranné rokovania medzi Komisiou, Parlamentom a zástupcami členských krajín v Rade.