Kríza potopila Lisabonskú stratégiu

Podľa štúdie Allianz / Lisbon Council (The Annual European Growth and Jobs Monitor) je Fínsko v najlepšej pozícii prežiť finančnú a hospodársku krízu. Írsko sa prepadlo o deväť miest a trináste, v rebríčku štrnástich európskych veľkých ekonomík.

„Vzhľadom na dramatický prepad hospodárskych výsledkov za posledných 12 mesiacov, EÚ-15 nebude schopná naplniť v roku 2009 Lisabonské ciele, a dá sa predpokladať že ani v roku 2010. Súčasné celkové hospodárske skóre je 0,84, pričom na konci roka 2007 bolo 1,12“, píše sa vo vyhlásení zverejnenom pred oficiálnym vydaním štúdie.

Štúdia meria konkurencieschopnosť na základe výsledkov hospodárskeho rastu, rastu produktivity, zamestnanosti, ľudského kapitálu, na budúcnosť orientovaných investícií a udržateľných verejných financií.

Michael Heise, hlavný ekonóm Allianz SE a hlavný autor štúdie, považuje za „svetlé miesta“ Európy jej ľudský kapitál, špičkové technologické kapacity, silný sociálny model, a komparatívne dobrú vládu.

„Ceny komodít sú nízke, monetárna politika je na bezprecedentne laxnej úrovni a blížia sa balíky hospodárskych stimulov. Tieto faktory by mali koncom roka obnoviť istý rasť. To nás robí v stredno- a dlhodobom horizonte mierne optimistickými.“

Prezident Lisbon Council Paul Hofheinz dodal, že tvorba pracovných miest v rokoch 2005-2008 vytvorila nárazníkovú zónu na zmiernenie dopadov prudkého poklesu zaznamenaného v posledných mesiacoch. Lisabonská stratégia podľa neho pomohla Únii zamerať sa na inovácie a rast. „Je načase označiť stratégiu za úspech.“

Rebríček Growth and Jobs Monitor

 • Fínsko
 • Poľsko
 • Holandsko
 • Grécko
 • Švédsko
 • Španielsko
 • Británia
 • Belgicko
 • Nemecko
 • Rakúsko
 • Dánsko
 • Francúzsko
 • Írsko
 • Taliansko

(štúdia hodnotila len 14 ekonomík EÚ)