Kroes žiada rozdelenie energetických gigantov

Krátka správa

Na konferencii v Lisabone, 30.októbra, komisárka v prejave opakovala predchádzajúcu kritiku príliš pomalého postupu v liberalizácii európskeho trhu s energiami. Podľa nej je ešte aj desať rokov po spustení projektu jednotného energetického trhu v EÚ táto myšlienka stále iba virtuálnym konceptom.

Je jasné, že v súčasnosti v Európe neexistuje nič také ako konkurencieschopný jednotný trh s energiami.
N. Kroes

Podľa nej však iba samotné protimonopolné pravidlá EÚ nestačia na vyriešenie problémov. Komisárka povedala: „Otvorene povedané, vidím iba jednu cestu, ak chceme zlepšiť dôveryhodnosť trhu. Musí nasledovať štrukturálne riešenie, ktoré raz a navždy oddelí infraštruktúru od dodávok a výroby. Inými slovami: oddeliť vlastníctvo.“

Oddelenie vlastníctva je pre veľké firmy ako napr. E.ON a EDF horúcou témou, keďže zatiaľ môžu vlastniť sieť fyzickej infraštruktúry a súčasne poskytovať služby využívajúce danú infraštruktúru.

Legislatíva EÚ v súčasnosti vyžaduje iba to, aby boli infraštruktúra a poskytovanie služieb oficiálne vedené a riadené pod odlišnými názvami a mali rozdielne účty. Avšak obe aktivity môžu byť vo vlastníctve jednej skupiny, čo podľa Kroes vedie k „systematickému konfliktu záujmov“.

„Ak je infraštruktúra vlastníctvom dodávateľských firiem, ktoré sú súčasne výrobcami energie, dáva to mnoho príležitostí na diskrimináciu ostatných poskytovateľov“, hovorí Neelie Kroes.

Európska komisia predstaví 10. januára komplexný „energetický balíček“, zahŕňajúci nové návrhy na ďalšiu liberalizáciu európskych trhov s elektrinou a plynom.