Kto má dodať dôkazy v prípade čínskeho dumpingu? Inštitúcie sa nedohodli

Komisárka Cecilia Malmströmová a poslanec Bernd Lange. FOTO: European Parliament

Európska komisia začala v júli rokovať s národnými vládami a poslancami Európskeho parlamentu o nových pravidlách na výpočet dovozných ciel a o boji proti nekalým obchodným praktikám. Týka sa to najmä Číny.

Čína bola doteraz považovaná za rozvojovú ekonomiku, z čoho sa vychádzalo aj pri výpočtoch antidumpingových ciel.

„Nezapíšeme sa do histórie ako tí, ktorí Číne otvorili európsky trh a zároveň úplne prehliadli drastické následky tohto rozhodnutia pre našu výrobu a priemysel,“ vyhlásil Gianni Pittela, šéf socialistickej frakcie (S&D) v Európskom parlamente.

Čína ako trhová ekonomika?

Skupina S&D aj naďalej odmieta akékoľvek snahy Európskej komisie o rýchle uznanie Číny za trhovú ekonomiku.

„Zatiaľ neboli splnené podmienky na dosiahnutie dohody v rámci trialógu,“ zdôrazňuje Pittella.

https://euractiv.sk/clanky/energetika/wto-cina-ma-statut-trhovej-ekonomiky-ziada-nizsie-cla/

Komisia pripravila 400-stranový dokument, ktorý skúma aj štátne zásahy do výroby v Číne. Týka sa štyroch sektorov: ocele, hliníka, keramiky a chemických produktov.

Dokument má pomôcť nahradiť rozdeľovanie krajín na trhové a netrhové ekonomiky, ktoré Komisia v prechádzajúcich rokoch uplatňovala.

Spor o dôkazné bremeno

Dokument Komisie však presúva dôkazné bremeno pri podozreniach na európsku stranu.

„Hranice nášho kompromisu sú jasné. Žiadame, aby na európsky priemysel nebolo uvalené žiadne ďalšie dôkazné bremeno. Zároveň je potrebné zohľadniť aj sociálny a environmentálny dumping,“ vyhlásil Pittela.

Európske pracovné miesta a podniky sú v posledných rokoch kvôli Číne pod veľkým tlakom. Dôvodom je jej obrovská produkčná kapacita a štátna podpora produkcie, najmä v oceliarskom sektore.

https://euractiv.sk/clanky/energetika/cina-lame-rekordy-v-predaji-ocele-komisia-brani-europskych-vyrobcov/

Prílev tovarov predávaných pod výrobné náklady podkopal konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a zničil státisíce pracovných miest po celej Únii.

Tajani proti Junckerovi

Za poslancami z S&D stojí aj Antonio Tajani (EĽS), taliansky ľudovecký predseda Európskeho parlamentu a bývalý eurokomisár pre priemysel a podnikanie. Na novej legislatíve má osobný záujem.

Minulý týždeň Tajani oznámil, že parlament neprijme žiadne nariadenie, ktoré by prenieslo dôkazné bremeno na stranu EÚ.

Tajani a parlamentný spravodajca Salvatore Cicu (EĽS, Taliansko) jasne povedali, že „nebude žiadna dohoda“ pokiaľ nová regulácia nebude skutočne chrániť európskych producentov.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker však v zákulisí tlačí na prijatie dohody o novej antidumpingovej metodológii ešte pred svojím prejavom o stave Únie. Ten má naplánovaný na stredu 13. septembra. Chce sa v ňom zamerať na obchod.

https://euractiv.sk/clanky/buducnost-eu/viac-volneho-obchodu-aj-ochranarstva-juncker-povie-ako-chce-zladit/

Súlad s pravidlami WTO

Poslanci opakovane žiadali Európsku komisiu, aby našla spôsob, ako bojovať proti nekalej konkurencii z Číny v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Komisia odmietla pozíciu parlamentu o dôkaznom bremene práve na základe nekompatibility s WTO.

Zástupcovia priemyselných odvetví však veria, že o tomto aspekte sa dá diskutovať, najmä kým WTO nerozhodla o súčasných antidumpingových opatreniach EÚ proti Číne.

Ide o veľa. Európska únia si nemôže dovoliť systém, ktorý by ohrozil milióny pracovných miest a investícií v EÚ.

https://euractiv.sk/nazory/podnikanie-a-praca/ako-chce-europa-kontrolovat-cinske-investicie/

Hrozba súdnych procesov

Podľa zdrojov z priemyselných odvetví predstavuje potenciálne riziko aj fakt, že antidumpingová metodológia Komisie môže byť napadnutá na Súdnom dvore EÚ.

„Európski výrobcovia zdieľajú obavy parlamentu, že antidumpingová metodológia, ktorú Komisia navrhuje, nebude dostatočne spoľahlivá,“ vyhlásila Ines van Lierderová, šéfka koalície priemyselných odvetví EÚ pod vlajkou aliancie AEGIS.

„Nielenže nezastaví hrozbu dumpingového dovozu z krajín s významnými narušeniami trhu. Nedostatočná spoľahlivosť môže zapríčiniť aj množstvo neoprávnených žalôb na Súdnom dvore EÚ,“ dodala van Lierderová.

Unesie Komisia bremeno?

Aby eurokomisárka pre obchod Cecilia Malströmová uspokojila priemysel a poslancov, navrhuje vylepšiť analýzu trhov, ako je ten čínsky. Povedie to podľa nej k lepšej informovanosti pri rozhodovaní a európske podniky budú oslobodené od povinnosti poskytovať vo svojich sťažnostiach obrovské množstvo dát.

Zdroje z priemyselných odvetví však tvrdia, že ďalšie dôkazné bremeno Komisiu príliš zaťaží.

„Nemá dostatočné zdroje, kapacitu ani prístup k dôkazom potrebným na dokazovanie dvoch úrovní narušenia. Ide o narušenie ,podrobných nákladov‘ a ,horizontálne systematické‘ narušenie v každej krajine mimo EÚ. Návrh Komisie predstavuje pre európsky priemysel značné riziko, ktoré by mohlo vyústiť až do úplnej straty obchodnej ochrany,“ varovala van Liederová.

Zdá sa teda, že na kompromis si bude musieť Juncker ešte počkať.