Kto vyvedie svetové hospodárstvo z recesie?

„Pre svet je to ťažký paradox, že epicentrum globálnej krízy – Spojené štáty americké – by mali byť aj záchrancom,“ povedal Eswar Prasad z Brookingského inštitútu. Pred tým ako sa USA môžu zamerať na obnovu sveta, musia sa vysporiadať s vlastnými problémami najmä na finančnom trhu. Avšak pomoc bankám a poisťovniam ešte nemusí znamenať regenerovanie amerického spotrebiteľa, ktorý bol svetovým zákazníkom číslo jedna, či už išlo o ponožky alebo plazmové televízory.

Podobná situácia panuje aj v Číne. Síce má potenciál na to, aby hrala podstatnú rolu v snahe o obnovu, jej nervózni konzumenti majú v súčasnosti väčšiu tendenciu šetriť ako utrácať, čo neprospeje svetovému rastu.

Obe krajiny sa teda obracajú na export, čo aj podľa OECD neveští nič pozitívne, pretože podľa údajov organizácie je obchod v stave „voľného pádu“ a tento rok by mal zaznamenať až 13,2-percentnú kontrakciu. „Pre svetovú ekonomiku je to obrovský problém,“ povedal Prasad. „Dva potenciálni lídri sa upriamujú na export v snahe obnoviť rast.“

Európu síce hospodárske problémy zasiahli pomalšie, je však pravdepodobné, že rovnako pomaly sa jej podarí dostať sa z nich. OECD predpokladá negatívny rast pre súčasný i nadchádzajúci rok.

Peter Hooper, jeden z hlavných ekonómov Deutsche Bank tvrdí, že náprava krízy si vyžaduje, aby štyri elementy pracovali harmonicky – nižšie úrokové sadzby, fiškálne úľavy, reštrukturalizácia bánk a podpora dôvery na trhu. Podľa Hoopera však EÚ v tomto zaostáva a predpokladá, že iniciátormi obnovy bude práve USA a Čína.

Podľa posledných ekonomických ukazovateľov však svetové hospodárstvo neupadá takou rýchlosťou ako tomu bolo začiatkom roka. Recesia sa spomalila nielen v USA, ale aj vo Veľkej Británii a eurozóne. Stabilizácia by však nebola schopná pripraviť dostatočne úrodnú pôdu pre naštartovanie rastu a tvorbu nových pracovných miest.

Analytici sa zhodli, že plná obnova si vyžaduje nápravu finančného systému a navrátenie dôvery. Upozorňujú, že stabilizácia a obnova sú dve rôzne veci, čoho dôkazom je aj strmý nárast nezamestnanosti v USA a Európe. Nápravu vidia koncom tohto roku a budúci rok by sa už mohla reálne prejaviť.

(EurActiv / Reuters)