Lacnejší roaming od júla?

Pozadie:

Podľa údajov Komisie sú priemerné poplatky, ktoré platí zhruba 147 miliónov občanov EÚ pri telefonovaní a prijímaní telefonátov v zahraničí (tzv. roaming), stále zhruba päťkrát vyššie, než skutočné náklady prevádzkovateľov služieb.

Poplatky, ktoré sa pohybujú v rozmedzí € 0,58 – € 5,0 za minútu, prinášajú mobilným operátorom zisk v ročnej výške okolo € 8,5 miliardy.

Na začiatku letnej sezóny v roku 2006 zverejnila komisárka pre informačnú spoločnosť Viviane Redingová návrh nariadenia, ktoré by stanovilo strop poplatkov. Vlády 27 členských štátov a členovia Európskeho parlamentu však len veľmi ťažko hľadali kompromis na konečnom znení legislatívneho návrhu.

Hlasovanie v Parlamente bolo pôvodne plánované na 9. máj 2007, ale muselo byť presunuté. Poslancov Parlamentu a ministrov vlád členských štátov rozdeľovalo niekoľko otázok, najmä:

  • maximálne náklady pre telefonovanie v zahraničí: Parlament a príslušní ministri sa mesiace nevedeli dohodnúť na veľkosti zníženia poplatkov. Pri poslednom pokuse o dosiahnutie kompromisu navrhli poslanci Parlamentu strop poplatkov za odchádzajúce telefonáty na € 0,45 za minútu a na € 0,20 pre prijímanie telefonátov, kým ministri požadovali vyššie poplatky (€ 0,60 a € 0,30) a podmienky, ktoré by viac vyhovovali operátorom.
  • implementácia: značné nezhody existovali tiež v otázke, či by mali zákazníci automaticky požívať výhody novej tarify EÚ pri svojich cestách do zahraničia (systém s „výnimkou“), alebo či by museli explicitne požiadať svojich operátorov, aby mohli požívať výhody novej legislatívy (mechanizmus „voľby“). Vlády členských štátov podporovali druhé riešenie.

Otázky:

Prázdninujúci občania EÚ by už toto leto mohli zažiť znížené poplatky za roaming. Podmienkou je, aby vlády členských štátov a Parlament schválialikompromisné znenie návrhu, na ktorom sa 15. mája dohodlo Predsedníctvo a delegácia poslancov Parlamentu.

Kompromis nájdený po niekoľkých kolách tvrdých rokovaní predpokladá, že by počas troch rokov došlo k postupnému zníženiu poplatkov za telefonáty v zahraničí.

Cena poplatkov by bola najprv stanovená na € 0,49 pre odchádzajúci telefonát a € 0,24 pre prijatie telefonátu. Do roku 2009 by ceny poplatkov padli, v uvedenom poradí, na € 0,43 – € 0,19.

Sadzba, ktorú by si účtovali vzájomne operátori za použitie siete operátora v zahraničí, by bola limitovaná na € 0,30 v prvom roku a klesla by na € 0,26 v roku 2009.

Ak by bolo nariadenie prijaté, bolo by účinné od 1. júla. Zákazníci mobilných operátorov by mohli využívať nové tarify automaticky o tri mesiace neskôr alebo aj skôr, ak o ne počas prechodného obdobia požiadajú.

Pozície:

Združenie GSM (GSMA), ktoré zastupuje viac než 700 mobilných operátorov na celom svete, varovalo, že spotrebitelia by ešte nemali oslavovať, pretože spoločnosti budú donútené zvýšiť poplatky za domáce služby, aby vykryli straty z poplatkov za roaming.

„Sme sklamaní. Stropy na ceny sú príliš nízke. Neponechávajú priestor pre konkurenciu pod týmito úrovňami. Stanú sa štandardnými tarifami,“ povedal David Pringle, hovorca GSMA.

Pringle tiež povedal, že tento návrh „zaváňa prístupom plánovaného hospodárstva k trhu“ a dodal, že informovanie všetkých zákazníkov o možnosti voľby taríf bude „obrovským logistickým cvičením“.

Spravodajca Parlamentu pre nariadenie o roamingu Paul Rübig (EPP-ED), povedal: „Sľúbili sme pokrok pred týmto letom a značné zníženie cien. Je čas, aby všetky členské štáty naplnili tento sľub.“

„Nemôžeme garantovať dohodu, ale už sme takmer v cieli,“ dodala predsedníčka výboru Parlamentu pre priemysel Angelika Niebler (EPP-ED).

Giles Chichester, hovorca pre priemysel z britskej Konzervatívnej strany v Parlamente, povedal, že kompromis nie je dokonalý a že dúfa v to, že poplatky za prijímanie telefonátov v zahraničí budú zrušené a že budú povinne existovať ikony, ktoré by informovali ľudí pred prijatím alebo telefonovaním o poplatkoch.

Dodal však tiež: „Tento návrh bude chrániť nevinných spotrebiteľov, idúcich na dovolenky do iných častí Európy, pred tým, aby dostali nepríjemné prekvapenie v podobe účtu za svoj mobilný telefón po svojom návrate domov.“

„Myslím si, že by sme mohli prejsť ešte istú vzdialenosť a myslím si, že ešte existuje priestor na zlepšenie,“ dodal poslanec Parlamentu zo strany PES Joseph Muscat.

"Zisky niektorých operátorov boli skutočne škandalózne vysoké", zdôvodnil pre TV Markíza potrebu prijatia regulácie europoslanec Vladimír Maňka (PES).

Tieňový spravodajca Zelených/EFA David Hammerstein povedal: „Hoci dnešný návrh nedosahuje úroveň, ktorú Zelení považovali za potrebnú, ide smerom k tomu, aby kontroloval veľké roamingové podvody a uľahčil Európanom volať cez hranice.“

Vyjadril uspokojenie, že nová európska tarifa by sa mala týkať všetkých zákazníkvo automaticky, a povedal: „Navrhovaný mechanizmus „zvoliť si“ by poskytol operátorom mobilných služieb príležitosť „natiahnuť“ zákazníkov – umožnil by operátorom využiť zákazníkov, ktorí nie sú informovaní o zmenených tarifách a naďalej by uplatňovali svoje nadmerné poplatky za roaming.“

„Čím skôr sa zníženia taríf stanú účinnými, tým lepšie pre zákazníkov v EÚ,“ zakončil Hammerstein.

Ďalšie kroky:

  • 16 . máj 2007: Stáli zástupcovia 27 členských štátov v COREPER-e by mali schváliť kompromisný legislatívny balíček
  • 21. máj 2007: Očakáva sa hlasovanie vo výbore EP pre priemysel
  • 23. máj 2007: Očakáva sa hlasovanie v pléne EP
  • 7. jún 2007: Očakáva sa hlasovanie ministrov pre telekomunikácie v Rade
  • Ak bude nariadenie prijaté, malo by sa stať účinným od júla.