Le Maire: Odpovede na krízu musia mať konkrétne riešenie

Stretnutie G20 začiatkom apríla v Londýne, „by mal sformulovať silnú a konkrétnu odpoveď na finančnú krízu,“ vyhlásil Le Maire na minulotýždňovej tlačovej konferencii v Bruseli. „Nič nemôže byť horšie ako dať kríze odpoveď, ktorá síce uspokojuje základnú podstatu, avšak nevedie k konkrétnemu riešeniu,“ povedal na adresu daňových rajov a bankovej regulácie.

Le Maire zdôraznil, že európski lídri majú v najbližších dňoch veľa práce. Prvý marcový deň sa zídu v Bruseli na mimoriadnom summite EÚ a potom 19. – 20. marca na riadnom summite. Hlavným bodom programu bude ekonomická kríza a vyčistenie finančného sektora.

Na základe podnetu českého premiéra Mirka Topolánka, ktorý je v súčasnosti na čele Únie sa summit bude zaoberať aj koordináciou národných plánov na ozdravenie ekonomiky hlavne v snahe o záchranu priemyselného sektora. Mnohé návrhy však ohrozujú súdržnosť členských štátov.

„Je nutné, aby Európania ukázali na summite G20 jednotu,“ povedal Le Maire, pričom zdôraznil, že štáty majú ešte veľa času na to, aby dospeli k spoločnému postupu. Poukázal, že to plynie z toho, že ekonomická situácia a preto aj záujmy členov EÚ sú rôzne, ale cieľom diskusií je prekonať rozdiely a dospieť k stanovisku, ktoré je „aj spoločné aj silné“.

Centrálnym elementom globálnej odpovede na finančnú krízu bude najmä spôsob ako sa zbaviť toxických aktív, ktorými sú nakazené niektoré banky. Najťažšou otázkou ostáva ako určiť cenu takýchto zlých úverov. Komisia plánuje zverejniť svoj návrh do konca februára.

„Garancia, rekapitalizácia a náprava poškodených aktív je nutná, no nestačí,“ povedala Neelie Kroesová, komisárka pre hospodársku súťaž, počas minulotýždňového vystúpenia v Parlamente. „Treba spraviť nepríjemné rozhodnutia o reštrukturalizácii alebo o možnosti riadenej likvidácie a treba ich urobiť rýchlo,“ cituje Reuters.