Letecké spoločnosti budú musieť s pravdou von

 

Pozadie

Na vytvorení spoločného trhu v leteckej doprave sa začalo pracovať v roku 1987 a vďaka nemu sa európski občania tešia z nižších cien a väčšieho množstva destinácií. Letecká doprava sa tak postupne stáva čoraz atraktívnejšou.

  • Osobná letecká doprava v EÚ rastie každoročne asi o 5% a do roku 2020 by mohla dosiahnuť 2 miliardy prepravených ľudí ročne.
  • V súčasnosti je o 25% viac leteckých spoločností ako v roku 1995 a počet vnútroeurópskych leteckých ciest sa zdvojnásobil.
  • Neľutostná konkurencia nízkonákladových leteckých spoločností znamená, že získali takmer 25% európskeho leteckého trhu.
  • Táto situácia prispela k ekonomickému rastu v EÚ a vytváraniu nových pracovných príležitostí.

Otázky

Komisia sa chce prostredníctvom svojom návrhu na modernizáciu legislatívy v oblasti letectva z 18. júla 2006 popasovať so zostávajúcimi bariérami pri vytváraní spoločného trhu a pri zjednodušovaní existujúcich zákonov v súlade s „politikou lepšej regulácie” v EÚ.

  • Transparentné určovanie cien: spotrebitelia nie sú schopní porovnávať ceny, ktoré jednotlivé letecké spoločnosti ponúkajú práve kvôli odlišným spôsobom zverejňovania cien. Niektoré spoločnosti zverejňujú plné ceny, zatiaľ čo iné uprednostňujú taktiku priťahovania zákazníka cez nízke ceny, ktoré neobsahujú dane a ďalšie poplatky zahrnuté do finálnej ceny letenky. Komisia navrhuje, aby všetky letecké spoločnosti povinne zahŕňali dane a ostatné poplatky do reklamovaných cien leteniek a ušetrili tak spotrebiteľa šoku z konečnej ceny.
  • Diskriminačné určovanie cien: Komisia sa rozhodla konať na základe nespočetného množstva sťažností od občanov. Chce zaistiť, aby letecké spoločnosti prestali účtovať rozdielne ceny za úplne rovnaké letenky v závislosti od krajiny, v ktorej konktrétny spotrebiteľ žije. Cena za rovnaké miesto v rovnakom lietadle pri rovnakom lete musí byť podľa Komisie rovnaká pre všetkých občanov EÚ.
  • Zvýšenie bezpečnosti vďaka tvrdším podmienkam na udelenie licencií a lízingových zákonov: letecké spoločnosti musia splniť prísne podmienky na to, aby mohli obdržať licenciu od členského štátu. Komisia navrhuje sprehľadnenie kritérií na udeľovanie licencií, aby sa pravidlá aplikovali rovnako vo všetkých členských štátoch. Komisia chce zároveň zlepšovať kontrolu finančnej situácie jednotlivých leteckých spoločností. Takmer polovica nových leteckých spoločností po prvých dvoch rokoch fungovania zbankrotovala. Komisia usudzuje, že finančne zlyhávajúce spoločnosti sú náchylnejšie na znižovanie bezpečnostných štandardov. Požiadavky na prenajímanie lietadiel tretím krajinám, napríklad na pokrytie dopytu počas sezónnej špičky, budú tiež sprísnené. Malo by sa tým dosiahnuť udržanie európskych bezpečnostných štandardov.

Pozície

Európsky komisár pre dopravu Jacques Barrot povedal: „Občania si musia užívať výhody spoločného trhu a musia mať možnosť širšieho a kvalitnejšieho výberu”. Zároveň dodal, že prijatím opatrení, ktoré zabránia leteckým spoločnostiam reklamovať „zavádzajúce ceny leteniek”, budú môcť európski cestujúci ľahšie porovnávať ceny jednotlivých leteckých spoločností.

Niektorí pozorovatelia veria, že návrhy sú zamerané na nízkorozpočtové letecké spoločnosti, akou je napríklad írsky Ryanair. Predstavitelia Ryanairu sa vyjadrili, že uvítajú zmenu a dodali, že „už teraz to plne zabezpečí prietrž cien, daní a poplatkov ešte pred zakúpením letenky”. Výkonný riaditeľ Ryanairu Michael O`Leary vyzval na implementáciu návrhov a kritizoval „rezort dopravy v Komisii” za uprednostňovanie tlačových vyhlásení „pred reálnym konaním v záujme európskeho spotrebiteľa”.