Lídri sa dohodli na rozpočte, riešení bánk aj boji proti nezamestnanosti mladých

Na riešenie nezamestnanosti mladých bude v najbližších dvoch rokoch k dispozícii 8 miliárd eur, čo je o 2 miliardy viac ako bol pôvodný návrh. Prostriedky sa budú môcť využívať na tvorbu pracovných miest či školenia. Slovensko bude môcť na tento účel použiť viac ako 100 miliónov eur.

Podľa kritikov však ide len o kvapku v mori vzhľadom na to, že počet mladých nezamestnaných v EÚ presahuje 19 miliónov a napríklad v Španielsku a Grécku nemá prácu polovica z mladých ľudí.

Nový fond bude určený ľuďom mladším ako 25 rokov. Politici a sociológovia sa obávajú, že nárast nezamestnanosti mladých bude viesť k stratenej generácii, ktorá nikdy nebude schopná plne sa začleniť do ekonomického života, čo by malo hlboké psychologické a finančné dôsledky.

Okrem toho by tento stav mohol ešte viac znížiť schopnosť Európy konkurovať zvyšku sveta – Číne alebo USA, ktoré už v súčasnosti preorientovávajú svoju pozornosť na Áziu.

Lídri sa venovali aj otázke financovania malých a stredných podnikov. Schválili plánovanú úverovú linku z Európske investičnej banky, ktorá sa bude osobitne zameriavať na členské štáty na juhu EÚ, kde firmy majú vážne problémy pri získavaní pôžičiek.

„Uplynulých 24 hodín bolo veľkým úspechom,“ zhodnotil predseda Európskej komisie José Manuel Barroso. „Dnes sme sa dohodli na peniazoch, ktoré pokryjú naše sľuby,“ dodal.

Ministri financií ešte v noci zo stredy na štvrtok dosiahli dohodu na tom, nakoľko sa na budúcej záchrane bánk v problémoch budú podieľať investori a majitelia negarantovaných vkladov. Cieľom je zabrániť tomu, aby záťaž niesli daňoví poplatníci tak ako v minulosti. Ide o princípy druhého piliera bankovej únie.

Európska komisia budúci týždeň predloží návrh jednotného rezolučného mechanizmu. Rýchly postup však zrejme nebude možný vzhľadom na to, že sa blížia voľby v Nemecku a krajina odmieta prebrať záväzky za banky iných krajín.

Okrem toho bola pár hodín pred začiatkom summitu dosiahnutá zhoda v otázke 960-miliardového viacročného rozpočtu na obdobie 2014 – 2020 medzi Európskym parlamentom, Komisiou a členskými štátmi.

Lídri túto dohodu jednomyseľne podporili. Stály predseda Európskej rady Herman Van Rompuy uviedol, že na poslednú chvíľu ešte bolo treba riešiť britský rabat, ktorý nakoniec ostane nedotknutý. Európsky parlament bude o balíku hlasovať začiatkom júla.

(EurActiv/TASR)