Lídri: Treba pokračovať v snahe obnoviť normálny úverový tok do ekonomiky

Hoci podľa aktuálnych údajov za tretí štvrťrok krajiny dosiahli v niektorých ukazovateľoch rast a v iných sa klesajúci trend aspoň výrazne spomalil, oživenie je len veľmi krehké. Lídri členských krajín sa preto na summite koncom minulého týždňa venovali otázke financovania hospodárstva.

„Malo by sa pokračovať v maximálnom úsilí o obnovu normálneho poskytovania úverov do hospodárstva a o uľahčenie financovania investícií, a to predovšetkým pokiaľ ide o malé a stredné podniky,“ konštatujú v záveroch.

Obozretné podniky aj banky

K poklesu úverov došlo najmä v priemyselnej výrobe, čo je však kľúčové odvetvie pre rast ekonomiky. Ako vysvetlil František Doležal, riaditeľ pre stredne veľké firmy UniCredit Bank firmy pod vplyvom externého prostredia viac ako inokedy bojujú najmä so zhoršeným cash-flow.

„Aj z tohto dôvodu v súčasnosti skôr prevláda záujem o prevádzkové financovanie,“ poukázal.  Trend je pritom podobný ako vlani, vo všeobecnosti platí, že spoločnosti väčšie investície odložili na neskoršie obdobie a sústreďujú sa skôr na optimalizáciu svojich nákladov a posilňovanie likvidity.

Firmy na Slovensku rovnako ako aj v ostatných krajinách Európy slabý dopyt  a nestabilné objednávky odrádzajú od investícií. „Z investičných projektov pretrváva záujem o financovanie projektov zameraných na energetickú efektívnosť,“ poukázal Doležal. Ďalší vývoj je pritom úzko spätý s makroekonomickou klímou a následnou ochotou spoločností rozbiehať nové investície.

Ako ďalej zdôraznil obozretné nie sú však len podniky. „Banky poučené z krízy, ale aj nasledujúce nové prísnejšie regulácie totiž oveľa viac sledujú aj návratnosť investície a kondíciu investora,“ vysvetlil.

Banky každého korporátneho klienta hodnotia individuálne. Posudzujú pritom finančnú situáciu podnikateľa a jeho zámer, ale aj jeho plány do budúcnosti, odberateľov, dodávateľov, sektor, v ktorom pôsobí a jeho pozíciu na trhu. Ako ďalej dodal, banky v súčasnosti miesto rozširovania kapacít radšej financujú investície na posilnenie konkurencieschopnosti, čiže do modernizácie a inovácií.

Kľúčový rozpočet EÚ

Ako konštatujú lídri, rozpočet Únie hrá zásadnú rolu pri vytváraní príležitostí pre MSP. Za prioritu preto označili vykonávanie nových programov COSME a Horizont 2020 v období 2014 – 2020.

Štrukturálne a investičné fondy by sa podľa nich mali využiť na podstatné zvýšenie celkovej alokácie na finančné nástroje pre MSP využívajúce pákový efekt s tým, že podpora v krajinách, kde sú podmienky naďalej náročné, sa aspoň zdvojnásobí.

„Tieto nové nástroje by sa mali vytvoriť tak, aby obmedzili fragmentáciu trhu, zabezpečili silný pákový efekt a rýchle využitie zo strany MSP. To pomôže vodným spôsobom sústrediť finančné prostriedky a zväčšiť objem nových úverov pre MSP," píše sa v záveroch.

Dôraz kladú aj na spoločné finančné nástroje Komisie a Európskej investičnej banky. „Nové nástroje by mali začať fungovať v januári 2014, aby sprevádzali oživenie hospodárstva, boj proti nezamestnanosti a zníženie fragmentácie v prvých rokoch finančného rámca,“ uzavreli lídri.