Lídrov zamestnáva boj proti daňovým podvodom a únikom

Dane sa vplyvom krízy postupne dostávajú z okraja do stredobodu európskej diskusie. Európska komisia jednak v rámci posilneného hospodárskeho riadenia krajinám vydáva odporúčania v daňovej oblasti, s cieľom zlepšiť daňovú disciplínu a zamedziť tvorbu deficitov a verejných dlhov. Dôležitú rolu hrá aj otázka konkurencieschopnosti.

Okrem toho vzhľadom na to, že podľa odhadov európske štáty ročne prichádzajú o daňové príjmy v objeme bilión eur v dôsledku daňových podvodov a únikov a šedej ekonomiky, vlády zintenzívňujú spoluprácu v snahe o zamedzenie tohto trendu najmä v čase ozdravovania verejných financií. Koordinovaný postup je pritom nevyhnutný, keďže k daňovým podvodom dochádza vo veľkej miere cezhranične. Okrem toho opatrenia prijaté v jednej krajine môžu mať negatívne dôsledky pre ostatné.

Vlády sa pritom môžu oprieť o akčný plán EÚ boja proti daňovým podvodom. Zameriava sa na postup voči daňovým rajom, agresívnemu daňovému plánovaniu, navrhuje kódex európskeho daňovníka, zavedenie európskeho DIČ, opatrenia na zvýšenie transparentnosti či zlepšenie spolupráce medzi daňovými správami.

Význam tejto témy zdôraznil aj fakt, že sa stala predmetom dnešného summitu Európskej rady v Bruseli, ktorý mal byť pôvodne čisto len o energetike. Predmetom diskusií na úrovni EÚ je najmä novela smernice o zdaňovaní príjmov z úspor, mechanizmus rýchlej reakcie pri podvodoch na DPH či mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, ktorý štátom dovolí uplatňovať dočasný systém prenesenia daňových povinností na tovary a služby s vysokým rizikom podvodu.  EÚ tiež zacieli na bankové tajomstvo tretích krajín.

Súčasťou agendy európskych lídrov bude zrejme aj agresívne daňové plánovanie po tom, čo médiá vo Veľkej Británii, Francúzsku a Spojených štátoch obleteli správy o tom, aké malé dane odvádzajú významné medzinárodné korporácie ako Amazon, Google či Apple, ktoré využívajú komplexné vnútrofiremné transakcie na zníženie daňového základu a daní.

Premiér: Dane sú pre nás priorita

Boj proti daňovým podvodom bol aj hlavnou témou medzinárodnej daňovej konferencie s názvom Podpora dobrovoľného plnenia daňových povinností ako spoločná priorita Slovenska a EÚ, ktorú zorganizovalo Finančné riaditeľstvo SR a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

"Dane sú pre nás priorita. Chceme sa tejto téme venovať v takom rozsahu, ako nám to len naše pracovné povinnosti a iné úlohy umožnia. Našou snahou je vytvoriť zo SR štát s dobre fungujúcimi inštitúciami. Ak si niekto myslí, že na to stačí konkurovať nízkymi mzdami a zaviesť nízku rovnú daň, tak je na hlbokom, veľmi hlbokom omyle," povedal podľa TASR počas podujatia premiér Robert Fico.

„Chceme vybudovať operatívny a efektívny štát, ktorý dá dostatok príležitostí na prácu a pre dôstojný život svojich ľudí. Chceme zároveň ďalej zlepšovať podmienky firiem a podnikateľského prostredia," dodal. Táto úloha si však podľa Fica vyžaduje zabezpečiť zdroje príjmov.

„Prioritou v oblasti daní je zefektívnenie ich výberu, najmä dane z pridanej hodnoty. Posledné analýzy deklarujú odchýlku výberu tejto dane na Slovensku od priemeru EÚ na úrovni 1,6 % hrubého domáceho produktu. Inými slovami povedané, ak by sme dosahovali rovnakú efektívnosť výberu DPH, ako je priemer v krajinách EÚ, zvýšil by sa výnos z nej o neuveriteľných 1,1 miliardy eur," konštatoval predseda vlády SR.

Ako podľa TASR zdôraznil podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý vystúpil na rovnakej konferencii Slovensko nie je jedinou krajinou, kde je problém daní taký citeľný. "V podstate každá členská krajina EÚ rieši problémy s výberom daní, ktoré sa stali oveľa citeľnejšie práve kvôli finančnej kríze, práve preto, že jednotlivé krajiny prechádzajú cez veľmi intenzívnu konsolidáciu, keď sa hľadá každé euro," zdôraznil.

Jedným zo spôsobov ako zosúladiť spoluprácu medzi členskými krajinami EÚ má byť podľa Šefčoviča aj nový program Fiscalis 2020, ktorý by aj prostredníctvom podpory vo výške 234 miliónov eur mal zabezpečovať lepšiu koordináciu medzi daňovými autoritami v členských krajinách EÚ.

Pozície

"Problémom nie sú len daňové podvody a úniky, ale aj vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, ktoré využívajú medzery v existujúcej legislatíve, a nedostatok celoeurópskej a medzinárodnej spolupráce", hovorí slovenská europoslankyňa Anna Záborská (EĽS, KDH).

"Odhaduje sa, že celková strata na daniach predstavuje každoročne približne 2.000 eur na každého občana EÚ. Podporujem zachovanie daňovej suverenity členských štátov EÚ, ale zároveň súhlasím, že je potrebné začať riešiť problém daňových rajov. Prvým krokom je navrhovaná celoúnijná definícia daňového raja, po ktorej by malo nasledovať zriadenie čiernej listiny daňových rajov. Podniky, ktoré porušujú daňové predpisy EÚ, by mali byť vylúčené z verejných zákaziek. Keďže oblasť daní nepatrí do pôsobnosti EÚ, zodpovednosť za boj proti daňovým podvodom majú v prvom rade členské štáty."

(EurActiv/TASR/Reuters)