Lisabonská stratégia 2: Už zas budeme najlepší

Európska platforma sociálnych a spotrebiteľských mimovládnych organizácií Social Platform minulý týždeň v otvorenom liste lídrom Únie vyjadrila ostrý nesúhlas so spôsobom, akým sa prijíma kľúčové rozhodnutie – o novej stratégii, ktorá rozhodne o smerovaní EÚ na najbližších desať rokov.

Komisia dnes zverejní konzultačný dokument o „novej Lisabonskej stratégii“. Všetci relevantní aktéri budú vyzvaní, aby poslali svoje pripomienky a návrhy.

Social Platform však kritizuje načasovanie i metódu. V prvom rade sa jej nepáči, že rozhodnutie o finálnej stratégii má padnúť už v marci 2010. Je to proste priskoro, tvrdí platforma, keďže nová Komisia nebude potvrdená skôr ako v januári, a ak sa híringy v EP skomplikujú, tak dokonca vo februári 2010.

Okrem toho, Európsky parlament nebude mať dosť času, aby prišiel s jasnými odporúčaniami k stratégii, ktorá určí základné smerovanie Únie v období 2010-2020.

Slabá transparentnosť

Po druhé, EÚ urobila zvyčajnú chybu – k rozhodnutiu dospela za zavretými dverami. Nedokázala do procesu zapojiť transparentným spôsobom občanov a občiansku spoločnosť, tvrdí Social Platform. Kritizuje tri konkrétne veci:

Napriek záväzku, ktorý dala Komisia Parlamentu, že sa konzultácie začnú v septembri 2009, „zdá sa, že sa konzultácie odložili na koniec novembra“.

Po druhé, ak sa konečné rozhodnutie prijme v marci 2010, možno sa porušia vlastné štandardy Komisie pre konzultácie – od aktérov a rozhodovateľov sa nepodarí zhromaždiť dostatok pripomienok.

Nakoniec, Komisia nedokázala lepšie naplánovať konzultácie k stratégii do roku 2020, pričom „Lisabonská stratégia je päťročným cyklom, ktorý mal prirodzene obsahovať obdobie hodnotenia a konzultácií“.

Pomalšie, lepšie

Stále je čas napraviť tieto chyby, tvrdia autori otvoreného listu. Súčasná Lisabonská stratégia vyprší na konci roku 2010. Odkazom pre Komisiu a lídrov EÚ preto je: pomalšie, lepšie.

„Neexistuje urgentná nutnosť snažiť sa prísť s novou stratégiou“ v tak krátkom čase, píše sa v liste. Lídri EÚ by preto mali „začať novú „éru“ na pevných demokratických základoch, s pevnými koreňmi v dialógu s občanmi a občianskou spoločnosťou“.

Zdroje z prostredia Európskej komisie však pre EurActiv povedali, že urgentná nutnosť existuje – keďže Európa prechádza najhoršou hospodárskou krízou od 30. rokov.

Hovorca Komisie odmietol tvrdenia, že exekutíva nebola v konzultačnom procese dostatočne inkluzívna. Tvrdí, že s aktérmi prebiehali pravidelné konzultácie. „Nezačíname na čistej strane.“

Konzultačný dokument, ktorý má byť zverejnený dnes, bude okrem toho plne otvorený. Každý bude mať príležitosť komentovať, dodal hovorca a zdôraznil, že z hľadiska Komisie musia konzultácie prebehnúť práve teraz.

Ďalšie kroky

  • 24. november 2009: Európska komisia začne konzultácie o stratégii do roku 2020
  • január 2010: nová Komisia navrhne finálnu verziu stratégie
  • marec 2010: stratégiu má schváliť summit EÚ