Logistika ako cesta k udržateľnej doprave

doprava

 

Krátka správa

Logistika (plánovanie, organizácia a výkon dopravných operácií) zodpovedá za 10-15% celkových nákladov konečných produktov. Európania minú asi 1 bilión eur na logistickú prepravu.

Cieľom komuniké, ktoré bolo predstavené 28. júna 2006,a nasledovalo po Bielej knihe o doprave, je optimalizovať používanie všetkých dopravných prostriedkov a uľahčiť ich integráciu do jednej reťaze.

Toto umožní európskemu obchodu znížiť náklady, zvýši to konkurenčnosť a upevní ekonomický rast. Efektívnejšia logistická reťaz sa bude lepšie vyrovnávať so znečistením, zápchami a energetickou závislosťou.

Komisia načrtla niekoľko potenciálnych oblastí činnosti:

  • zvýšenie multimodálnych dopravných sietí a zaistenie kvality služieb (najmä pre železničnú dopravu)
  • predstavenie inteligentných technológií vo všetkých modeloch dopravy
  • zjednodušenie administratívy: zavedenie jednozástavových obchodov pre zákaznícke formality a nabranie fyzických síl
  • zaistenie interoperability vďaka spoločným európskym štandardom pre náklad tovarov

Akčný plán pre logistiku nákladnej dopravy bude predstavený v roku 2007 a bude postavený na komuniké a ďalších konzultáciách.