Lokálne vyhrievanie môže mať nižšiu DPH

 

Krátka správa:

Dohoda bola dosiahnutá 1. februára po tom, čo sa Poľsko vzdalo svojho práva na veto a tým rozšírilo súčasné znížené sadzby DPH v oblastiach, náročných na prácu, až do konca roku 2010 (EurActiv, 2. február 2006).

Šiesta smernica EÚ o DPH už dovoľovala členským štátom uplatniť zníženú sadzbu až do 5% na jednotlivé elektrické alebo plynové ohrievače, vyjadrilo sa združenie COGEN Europe, ktoré je za podporu kombinovanej tvorby tepla a elektrickej energie. Francúzi a Portugalci budú môcť z tejto zmeny profitovať najviac, pretože v oboch krajinách je sadzba DPH na lokálne vyhrievanie vysoká.

Na Francúzsko sa však vyvíja tlak, aby použilo zníženú sadzbu čo najskôr, pričom jej súčasná miera na úrovni 19.6% je najvyššia. Združenie miestnych úradov pre dobrý manažment odpadu a energie, AMORCE, vyzvalo vládu, aby zahrnula nízku sadzbu v nadchádzajúcom zákone o sociálnom bývaní, ktorý by mal byť prijatý nasledujúci mesiac.

AMORCE opísalo sadzbu vo výške 19.6% ako „anomáliu“, ktorá stojí užívateľov sietí lokálneho vyhrievania na daniach €300 miliónov za posledných šesť rokov. Tvrdí sa, že vysoká DPH tiež penalizuje obnoviteľné energie, používané na vyhrievanie, napr. drevo, geotermálnu energiu a kombinované generovanie tepelnej energie a elektriny.