Ľudstvo ohrozené stavom životného prostredia

Krátka správa

Hodnotenie globálneho stavu životného prostredia, ktoré 25. októbra zverejnila OSN, medzi vážne a nevyriešené otázky zaraďuje klimatické zmeny, rýchlosť vymierania druhov a problém zabezpečenia dostatku potravín pre rastúcu populáciu. To všetko vytvára „hrozbu pre ľudstvo“.

Okrem pretrvávajúcich problémov, ktoré „je stále ťažšie riešiť“, sa objavujú aj nové, varuje správa. Patrí medzi ne rýchly rast „mŕtvych kyslíkových zón“ v oceáne a objavenie sa nových, ale ja starých, chorôb, spojených s degradáciou životného prostredia.

Správa OSN preto vážne varuje: „Žijeme vysoko nad našimi možnosťami.“ Ľudstvo je dnes tak veľké, že „množstvo zdrojov potrebných na jeho udržanie presahuje množstvo, ktoré je k dispozícii“. Podľa Správy o stope národov 2005 (stopa v zmysle vplyvu človeka na životné prostredie, vyjadreného v ploche zeme potrebnej na udržanie jeho súčasnej životnej úrovne) je stopa 21,5 hektárov na človeka, zatiaľ čo biologická kapacita zeme je priemerne 15,7 hektára. To vedie k environmentálnej degradácii a ničeniu prírody.

Správa uzatvára, že „zatiaľ čo od vlád sa očakáva líderstvo, ostatní aktéri sú rovnako dôležití pre zaistenie úspechu pri udržateľnom rozvoji. Ak máme dosiahnuť rýchly pokrok, kľúčové sú zásadné zmeny v sociálnych a ekonomických štruktúrach, vrátane zmien životného štýlu.“

Pokiaľ ide Európu, správa zdôrazňuje, že „väčšia prosperita (kontinentu) a rastúci počet individuálnych domácností prispievajú k neudržateľným vzorcom výroby a spotreby, vyššej spotrebe energie, zlej kvalite ovzdušia v mestách, a problémom dopravy spôsobovaným požiadavkou na väčšiu mobilitu.“

Záujem verejnosti, vyvolaný aj rastúcimi cenami energií, vyvolal podľa správy politickú požiadavku na riešenie environmentálnych problémov. Text sa pozitívne vyjadruje o spolupráci v rámci EÚ.

Dokument je najširšou, najkomplexnejšou správou OSN o životnom prostrední. Pripravovalo ju 390 expertov a hodnotilo viac ako 1 000 ďalších z celého sveta. Hodnotí stav atmosféry, súše, vôd a biodiverzity, popisuje zmeny od roku 1987 a identifikuje priority.

Prvé hodnotenie revidovanej Stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ, zverejnené minulý týždeň, tiež žiada rýchlejšie kroky, aby sa „zvrátili pretrvávajúce neudržateľné trendy“. Podľa predsedu Komisie José Manuel Barrosa sú obavy EÚ najevidentnejšie v oblasti „spotreby energie, dopravy, biodiverzity a zdravia“.