Ľudstvo žije nad pomery. Na naplnenie potrieb potrebujeme skoro dve planéty

Pohľad na Zem z Apolla 4. [NASA]

Ľudstvo tento rok už 29. júla ľudia spotrebovalo viac zdrojov ako je planéta schopná za rok ponúknuť. Vysoká spotreba stojí za vymieraním druhov, eróziou pôdy aj nedostatkom vody.

Pri súčasnej úrovni konzumu by sme na naplnenie potrieb ľudí potrebovali 1,8 planéty. Ekologická nerovnováha je charakteristická najmä pre niektoré krajiny.

Keby ľudia na celej zemi žili americkým spôsobom života, potrebovali by približne päť planét. V pomyselnom rebríčku je za Spojenými štátmi Austrália s 4,1 planétou a Rusko s tromi. Pre porovnanie, India s populáciou 1,4 miliardy ľudí by potrebovala len 0,7 planéty.

Vysoká spotreba zdrojov má na svedomí rozširovanie púští, eróziu pôdy, vymieranie živočíšnych druhov a nedostatok vody. Takisto znižuje poľnohospodársku produktivitu a vyčerpáva zásoby rýb.

Ekologické prečerpanie sa každým rokom zvyšuje, hoci za posledných deväť rokov sa aspoň spomalilo.

Mestá nie sú na horúčavy pripravené

Pre viac ako dvesto európskych miest bol rok 2018 najhorúcejším od roku 1990. Prieskum siete European Data Journalism Network ukázal, že mestá sa na stále častejšie horúčavy pripravujú pomaly.

Ľudská populácia v roku 1970 ročné zdroje planéty spotrebovala 23. decembra. V roku 1980 sa dátum posunul na 3. november a v roku 1990 na 4. október. Rýchlosť prečerpania sa v 90. rokoch dramaticky zvýšila. V roku 2005 bol dátum prečerpania 3. septembra. V roku 2010 28. augusta.

Emisie skleníkových plynov

„Našou hlavnou zbraňou zostáva znižovanie emisií skleníkových plynov, ktoré sú zodpovedné za 60 percent globálnej ekologickej stopy,“ uviedol Svetový fond pre ochranu prírody.

O polovicu menšie emisie by deň prečerpania ročných zdrojov posunuli o 93 dní, čo by znamenalo, že namiesto v júli by bol v októbri.

Pokiaľ by sa ľuďom podarilo znížiť na polovicu potravinový odpad, ušetrili by sme desať dní. Zníženie spotreby živočíšnych bielkovín ďalších pätnásť.

 Partner  

Sledujte

 

Newsletter