Maďarsko a plán prijatia eura

Krátka správa

Podrobná správa stanovuje časový harmonogram zapojenia sa Maďarska do systému výmenného kurzu eurozóny a ďalšie nevyhnutné kroky pre pripojenie sa k spoločnej mene.

Vzhľadom na výrazné rozpočtové problémy maďarská vláda minulý rok upustila od cieľa prijať euro v roku 2010. Maďarský premiér Ferenc Gyurcsany v tejto súvislosti vyjadril miernu nespokojnosť, ale zároveň aj odhodlanie spraviť kroky, ktoré dovedú v budúcnosti jeho krajinu k spoločnej mene.

Očakáva sa, že EÚ znovu zopakuje svoje výzvy na škrty v maďarskom rozpočte. Takéto varovanie by mala vydať Rada ministrov financií na svojom zasadnutí 27. februára 2007. Joaquín Alumia, komisár pre menové záležitosti, taktiež zdôraznil, že Maďarsko zrejme aj naďalej zostane pod tlakom, aby implementovalo svoje rozpočtové zámery.

Na rozdiel od Maďarska, Slovensko je zatiaľ úspešné v napĺňaní harmonogramu pripojenia sa k euru. Ako minulá, tak aj súčasná vláda považuje za reálny termín vstupu do eurozóny rok 2009.