Maďarsko v šľapajách Litvy?

 

Krátka správa

24. júla 2006 zvýšila Maďarská centrálna banka úrokové sadzby o pol percentuálneho bodu na 6,75%. Tento agresívny pohyb bol pre trhy prekvapením. Zámerom tohto kroku bolo na jednej strane dostať infláciu na súčasnej úrovni 2,8% pod kontrolu, na druhej strane by sa mali konsolidovať verejné financie. Existuje totiž riziko, že by inflácia mohla vzrásť do konca roka až na úroveň 7%.

Posledný vývoj ovplyvnil aj vyhliadky Maďarska na vstup do eurozóny. Vláda je síce presvedčená, že Maďarsko v roku 2010 do eurozóny vstúpi, no niekotrí ekonómovia sa nazdávajú, že to bude možné najskôr v roku 2013.

Už Litve bolo skorším rozhodnutím zabránené prijať euro v roku 2007, keďže úroveň inflácie prekračovala povolenú mieru EÚ, čo je maximálne 2%.