Malí podnikatelia chcú silný kurz

Drobní podnikatelia, obchodníci, remeselníci… očakávajú príchod eura s menším entuziazmom ako veľké podniky. Ich aktivity sú prevažne späté s domácim trhom a výhody eura pri zahraničnom obchode sa ich dotýkajú minimálne.

“Podiel malých a stredných podnikov na exporte je 12 až 15%,” vyhlásil Vladimír Sirotka, prezident Slovenskej asociácie malých podnikov. Sú bytostne späté s kúpyschopnosťou domáceho obyvateľstva a preto u nich platí – “čím silnejšia koruna, tým lepšie,” vysvetlil Sirotka na seminári Prechod na euro pre všetkých v Bratislave, ktorý pripravila Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. Na rozdiel od veľkých vývozcov by malí podnikatelia uvítali uvítali čo najsilnejší konverzný kurz koruny voči euru, ktorý sa verejnosť dozvie v lete.

Guvernér NBS Ivan Šramko nekomentuje úvahy o definitívnej úrovni kurzu. Nechce vyvolávať dojem verbálnej intervencie. Po skončení seminára však vyhlásil, že NBS posudzuje situáciu komplexne a nemôže riešiť záujmy jednotlivých skupín. Tie sú v prípade občanov a vývozcov protichodné. Ivan Šramko navyše “nevidí dôvod, prečo by mal konečný kurz v ekonomike niečo zmeniť.” Jeho vplyv je len dočasný. Aj analytik UniCredit Bank Viliam Pätoprstý v rozhovore pre EurActiv.sk vyhlásil, že prípadné negatívne efekty zavedenia eura pominú do troch rokov.

Rovnako krátkodobé by mali byť aj ťažkosti s charakterom novej meny. Počas seminára podnikatelia vyjadrovali najmä obavy z “preplnených mešcov” plných euro-mincí. Nezávislý europoslanec Sergej Kozlík potvrdil, že v EP bolo niekoľko iniciatív, ktoré by rozšírili používanie bankoviek na úkor mincí. Ľudia si však musia na drobné zvyknúť.

“Mincí bude dosť, možno až priveľa,” pridal sa do diskusie aj guvernér NBS Ivan Šramko. Aj NBS prezentovala niekoľko návrhov na zmenu štruktúry bankoviek, ale dôležitú úlohu tu zohráva životnosť – kým bankovka s nízkou hodnotou sa môže zničiť už za dva – tri roky, minca vydrží aj 17 rokov.

Guvernér je optimista – verí, že počiatočné problémy rýchlo pominú. Ako príklad uviedol Česko alebo Švajčiarsko, kde majú mince v pomerne vysokých hodnotách a “nikto tam nechodí s mešcami.” Iný príklad je Taliansko, kde sa za jedno euro menilo takmer dve tisíc lír: “Keď to zvládli Taliani, tak to určite zvládnu aj Slováci.”

Poslanec NR SR Ivan Štefanec zdôraznil, že malí a strední podnikatelia by nemali zabúdať na komunikáciu s obchodnými partnermi. Dôležité je najmä informovať o prechode na euro dodávateľov/odberateľov mimo EÚ a prispôsobiť podľa toho aj zmluvy. Podnikatelia by tiež nemali zabúdať sledovať vykonávanie vyhlášky jednotlivých ministerstiev.

Európsky parlament už vypracoval návrh svojej pozície, ktorá súhlasí so vstupom Slovenska do eurozóny. Mal by ju schváliť na júnovej schôdzi. Informoval o tom europoslanec Sergej Kozlík.


Článok bol pripravený v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu (IK EP)