Mandelson nabáda na EÚ a Rusko na zblíženie

Krátka správa

Peter Mandelson, komisár pre obchod, 17. októbra 2007 v prejave na pôde Centra EÚ-Rusko podčiarkol potrebu Ruska a EÚ vzájomne integrovať svoje ekonomiky. Takéto hospodárske zbližovanie by bolo podľa neho vhodným vyvážením „nevyhnutných politických tlakov, ktoré sú hrozbou separácie [oboch ekonomík].“ Dodal: „Tak veľkým hospodársky komplementárnym susedom chýba ekonomická integrácia. Ak odstránite z tohto mixu energetiku, export Ruska do EÚ by bol podobný tomu do Maroka alebo Argentíny.“

Komisár vyzval Moskvu, aby dokázala využiť svoju blízkosť k európskym trhom a aby pracovala na vytváraní stabilnejšej obchodnej a politickej klímy. Predpokladá to okrem iného odstraňovanie bariér na dovoz tovarov zo zahraničia, ktorých cieľom je nateraz brániť európskym investorom v expanzii na ruské trhy. Šéf obchodu vníma budúci vstup Ruska do WTO ako „stavebný prvok dôvery“ a preto vyzval prezidenta Vladimíra Putina na urýchlené vyriešenie sporných otázok, ktoré sú teraz stále dôvodom, pre ktoré EÚ bráni pripojeniu sa Ruska k tomuto telesu globálneho obchodu.

Dodal, že dôležité strategické otázky, akým je napríklad vstup Ruska do WTO alebo hospodárska integrácia oboch blkov, by nemali byť postavené na tú istú úroveň, ako spory o exportných daniach a rôznych zákazoch: „Otázkam ako toto by nemalo byť umožnené, aby dominovali naším vzťahom.“ Tieto vyhlásenia prichádzajú niekoľko dní pred summitom EÚ-Rusko, ktorý organizuje 26. októbra 2007 Portugalské predsedníctvo. Má sa na ňom diskutovať o väčšom počte medzinárodných otázok, vrátane budúcnosti Kosova, blízkovýchodného mierového procesu a iránskeho jadrového programu.

Začiatkom tohto týždňa Poľsko opätovne pohrozilo blokovaním vstupu Ruska do WTO, ak Moskva naďalej neupustí od približne dva roky trvajúceho embarga na dovoz poľského mäsa a iných produktov dennej spotreby.

V marci tohto roka Putin unilaterálne uvalil exportné clo na stavebné drevo. Spôsobilo to problémy najmä vo vzťahu Ruska s Fínskom a Švédskom. Obe krajiny sú totiž priemyselne závislé na dovoze tejto ruskej komodity. Daný konflikt taktiež spôsobil prieťahy vo vyjednávaní obchodnej dohody medzi EÚ a Ruskom.