Mandelson navrhuje voči Číne tvrdú politiku

 

Krátka správa:

V dokumente, zverejnenom 24. októbra 2006, Komisia víta globálnu expanziu Číny, o ktorej tvrdí, že znižuje ceny pre spotrebiteľov a dovozcov a núti európske spoločnosti k tomu, aby sa stali konkurencieschopnejšími. Poukazuje však tiež na to, že obchodný deficit EÚ s Čínou sa za posledných 5 rokov zdvojnásobil (na 106 miliárd €) a vinu hľadá predovšetkým v početných prekážkach, ktoré ostávajú na ceste k získaniu prístupu na čínske trhy.

Falšovanie a nerešpektovanie autorských práv, obmedzenia zahraničného vlastníctva v kľúčových sektoroch (napr. v automobilovom), nadmerné zásahy štátu do hospodárstva prostredníctvom podpôr a daňových zvýhodnení, nútený technologický transfer, bariéry na čínskom trhu s verejným obstarávaním a nedostatok právnej transparentnosti sú hlavnými problémami, na ktoré musí Čína odpovedať, ak nechce čeliť obranným a odvetným oparteniam – ako je to v súčasnosti v prípade topánok (pozri EurActiv, 9. október 2006) a automobilových súčiastok – vyhlasuje dokument.

„V Európe dokážeme udržať argument pre otvorenie sa Číne vtedy, ak Čína bude zdieľať otvorenosť recipročne a bude pripravená hrať podľa pravidiel. Ak nie, v Európe by sme mohli byť svedkom rastúcej defenzívnosti a protekcionizmu, ktoré sa stávajú evidentné v niektorých (hospodárskych) oblastiach v USA,” varovali v spoločnom liste pre International Herald Tribune komisár pre obchod Peter Mandelson a komisárka pre vonkajšie záležitosti Benita Ferrero-Waldnerová.

Dokument bude predstavovať základ pre opätovnú negociáciu dnes už zastaralej dohody o partnerstve s Čínou z roku 1985, ku ktorému má dôjsť na nasledujúci rok.