MasterCard už nesmie vyberať výmenné poplatky

Pozadie:

Sťažnosť proti neférovým a neopodstatneným poplatkom za platbu kartou podala už v roku 1997 spoločnosť EuroCommerce. Po ďalších oznámeniach a vyšetrovaní EK vypočula v roku 2006 aj MasterCard. Finálne rozhodnutie zakázať výmenné poplatky za maloobchodné platby kartou má prispieť k vytvoreniu jednotného európskeho platobného priestoru.

Otázky:

Mnohostranné výmenné poplatky, ktoré MasterCard účtovala pri každej platbe debetnou/kreditnou kartou „obmedzujú cenovú hospodársku súťaž a škodia obchodníkom aj zákazníkom.“ Takto Európska komisia odôvodnila svoje rozhodnutie zakázať výber týchto poplatkov.

MasterCard sa musí prispôsobiť rozhodnutiu do šiestich mesiacov. Inak jej komisia vyrúbi pokutu 3,5% celkového denného obratu. Spoločnosť by tak mohla zaplatiť až 129 miliónov eúr, keďže v EÚ sa ročne uskutoční 23 miliárd platieb v hodnote viac ako 1350 miliárd eúr.

Spoločnosť MasterCard s rozhodnutím nesúhlasí a chce sa obrátiť na Európsky súdny dvor. Tvrdí, že na medzinárodné transakcie bude musieť doplácať, čo oslabí jej možnosti investovať do inovácií platobného systému. Navyše, „bez výmenných poplatkov bude všetky náklady platobného systému znášať zákazník, čo nepovažujeme za spravodlivé.“ Výsledkom môže byť úpadok celého systému kariet a „návrat k platbám v hotovosti,“ keďže karty sa stanú pre spotrebiteľov príliš drahé.

Poplatky nie sú nezákonné, ale EK ich akceptuje len vtedy, ak „prinášajú jasnú inováciu, ktorá je prínosom pre všetkých užívateľov“ a to  sa podľa EK v prípade MasterCard nedialo.

Poplatky vznikli ako „nástroj na maximalizáciu výkonu systému,“ ale spoločnosť nedokázala, že by naozaj mali aj iný prínos ako len zisk, tvrdí EK.  V skutočnosti zvyšujú náklady pre obchodníkov za akceptovanie platobných kariet, čo sa následne môže odraziť vo vyšších cenách pre spotrebiteľov.

 • Čo je mnohostranný výmenný poplatok?
  Platí sa za každú platbu v obchode.
  Debetná karta: 0,4% až 1,05% hodnoty transakcie + 0,05 eura
  Kreditná karta: 0,8% až 1,2% hodnoty transakcie
  Poplatok zadrží zákazníkova banka a účtuje ho banke obchodníka, ktorá ho pripočíta k ostatným poplatkom za služby, ktoré obchodník platí.
 • Kde sa poplatok účtuje?
  Prakticky pri všetkých cezhraničných platbách kartou v EÚ.
  Domáce transakcie kartou spoplatňujú: Belgicko, Írsko, Česká republika, Lotyšsko, Luxembursko, Malta a Grécko.

Poplatkov sa bude musieť vzdať aj spoločnosť Visa. Od roku 2002 mala od EK výnimku. Účtovanie poplatkov urobila transparentnejším a znížila ich výšku. 31. decembra 2007 však výnimka vyprší.

Stanoviská:

Neelie Kroes, komisárka pre hospodársku súťaž: „Na výmenné poplatky doplácajú zákazníci, ktorí sú takto vystavení riziku, že za svoje platobné karty zaplatia dvakrát: raz vo forme ročného poplatku banke a druhýkrát formou zvýšenej maloobchodnej ceny, ktorú neplatia iba používatelia karty, ale aj zákazníci platiaci v hotovosti.“

Javier Perez, prezident MasterCard Europe: Proti rozhodnutiu komisie argumentuje podobným prípadom v Austrálii, kde „vláda prikázala znížiť výmenné poplatky, čo sa premietlo do vyšších poplatkov pre držiteľov kariet, menších výhod pre spotrebiteľov, oslabenia konkurencieschopnosti na trhu a zníženia inovácií.“ Navyše, Perez upozorňuje, že „neexistuje záruka, že odstránenie poplatkov pre obchodníkov naozaj povedie k zníženiu ceny pre spotrebiteľa.“