MasterCard zníži cezhraničné poplatky

Pozadie:

Cezhraničné mnohostranné medzibankové poplatky (multilateral interchange fees – MIF) za účtujú za každú transakciu, ktorú urobí spotrebiteľ so svojou kartou. Tieto poplatky vplývajú aj na ceny produktov, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli zakúpené kartou. Takže sa táto problematika týka všetkých spotrebiteľov.

Každý rok sa v EÚ uskutoční priemerne 23 miliárd platieb prostredníctvom kariet. Čo podľa asociácie EuroCommerce znamená celkový objem poplatkov vo výške 12 miliárd eur.  

Európska komisia doteraz mohla zasiahnuť len v prípade cezhraničných transakcií – napríklad, keď francúzsky turista použije kartu v Amsterdame. Tieto poplatky však podľa exekutívy predstavujú len 5 % z celkového objemu. Podľa Komisie sú MIF užitočné len pokiaľ majú primeranú výšku. Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová dlhodobo kritizuje dvoch hlavných platobných operátorov – Visa a MasterCard – za výšku ich poplatkov.

MasterCard v decembri 2007 dostala ultimátum – buď zníži poplatky, alebo zaplatí pokutu. Spoločnosť Visa, ktorá si účtuje menej, vyšetrujú od marca 2008.  

Otázky:

Pod tlakom Európskej komisie sa MasterCard rozhodla zníži cezhraničné poplatky MIF na transakcie prostredníctvom kreditných kariet na 0,3 % zo súčasnej miery, ktorá sa pohybuje od 0,8 % do 1,9 %. Pokiaľ ide o transakcie cez debetné karty, poplatky sa znížia na 0,2 % z 0,4 % až 0,75 %. Nové ceny prídu do platnosti v júli 2009.

Komisia tento krok uvítala a rozhodla sa nepokračovať s procesom proti MasterCard, ktorý sputila v roku 2007. „Na základe týchto záväzkov, nevidím ďalšiu potrebu pokračovať v konaní proti Mastercard za porušovanie protimonopolných pravidiel,“ povedala komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová počas tlačovej konferencie v Bruseli.

Takto sa však zintenzívni tlak EÚ na spoločnosť Visa, aby znížila svoje poplatky, keďže po zmene budú vyššie ako má MasterCard. „Nedovolím, aby Visa profitovala na úkor MasterCard,“ povedal Kroesová, pričom dodala, že hodnoty, ktoré stanovila MastrCard budú východiskovými aj pre ostatných v sektore. Visa si účtuje 0,61 % za cezhraničné kreditné transakcie v rámci EÚ a priemerne 18 eurocentov za debetné platby.

Visa Europe vo svojom stanovisku vyhlásila: „Vyhlásenie sa týka MasterCard. Právne sa na Visa Europe nevzťahuje a komisárka Kroesová jasne povedala, že každý prípad sa bude posudzovať osobitne.“

V každom prípade, postup Mastercard môže vyvolať, že k znižovaniu dôjde aj na národnej úrovni, na ktorej sa uskutočňuje väčšina transakcií. Vyšetrovanie, či nedochádza k porušeniu pravidiel o hospodárskej súťaži, prebieha vo viacerých krajinách EÚ a môžu mať oveľa väčšie dôsledky ako na úrovni EÚ.

Apel MasterCard

Aj keď si MasterCard svojimi krokmi naklonila Komisiu, zdôraznila, že novú výšku platieb považuje za nespravodlivú a plánuje ich zaviesť len dočasne. „Veríme, že sa podceňujú benefity, ktoré tieto poplatky prinášajú pre obchodníkov, ktorí prijímajú platobné karty – najmä platobnú garanciu a vyšší predaj ako keď akceptujú len hotovosť,“ povedal riaditeľ MasterCard Europe Javier Perez.  

Dokonca sa platobná spoločnosť chce proti rozhodnutiu Komisie zahájiť proti nej vyšetrovanie ohľadom poplatkov obrátiť na Európsky súd prvej inštancie.

Maloobchodníci a spotrebitelia sú skeptickí

Maloobchodníci a spotrebitelia sa na aktivity MasterCard pozerajú úplne inak. V stanovisku EuroCommerce, asociácie, ktorá zastrešuje európskych maloobchodníkov, sa píše, že sú veľmi sklamaní slabými kompromismi medzi Komisiou a MasterCard. Organizácia európskych spotrebiteľov BEUC žiadala, aby sa poplatky znížili na menej ako jeden eurocent za transakciu. Okrem toho upozorňujú, že na to aby platobné spoločnosti vyrovnali straty pre znížené poplatky, zdvihnú ceny pre spotrebiteľov za využívanie možnosti platiť kartou.

Mastercard využíva metódu, ktorá je založená na tom, aby maloobchodníci neplatili vyššie poplatky pri akceptovaní platobných kariet ako sú poplatky pri bezpečnostnej manipulácii s hotovosťou.

EuroCommerce to spochybňuje a vyzvali Komisiu, aby prehodnotili tieto kalkulácie. Dokonca aj ESTA, Európska asociácia pre bezpečnostnú prepravu, ktorá zabezpečuje prevoz peňazí z obchodov vyzvala k preskúmaniu názoru, že platiť v hotovosti je pridrahé.