Matečná: Slovensko nesúhlasí s jednoročnými prechodnými pravidlami agropolitiky EÚ

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. [Európska únia.]

Súčasné pravidlá spoločnej agropolitiky skončia na konci roku 2020, no rokovania o tých nových postupujú zatiaľ pomaly. Členské štáty preto trvajú na prechodnom období, ktoré zaistí plynulosť finančnej podpory pre farmárov po roku 2020.

Environmentálne a klimatické aspekty balíka reforiem Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie (EÚ) po roku 2020 boli hlavným bodom pondelňajšieho rokovania Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli.

Súčasné pravidlá spoločnej agropolitiky skončia na konci roku 2020, no rokovania o tých nových postupujú zatiaľ pomaly.

Európska komisia preto na zasadnutí predstavila návrh prechodných pravidiel, ktoré majú zaistiť, že nebude ohrozená finančná podpora farmárov predtým, ako vstúpi do platnosti nová Spoločná poľnohospodárska politika EÚ.

Ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná (SNS) upozornila, že členské krajiny nesúhlasia s návrhom Európskej komisie stanoviť prechodné pravidlá iba na obdobie jedného roka.

Od kolektívneho k prestarnutému: Zachránia slovenské poľnohospodárstvo mladí?

Úpešná výmena generácií je jednou z hlavných podmienok trvalej udržateľnosti európskeho poľnohospodárstva. Odpoveď na starnutie a vyľudňovanie agrosektoru musí čo najrýchlejšie nájsť aj Slovensko. Môžu mladí farmári pomôcť s produktivitou či sebestačnosťou slovenského poľnohospodárstva? 

Ministerka v rozhovore pre TASR upozornila, že Slovensko podobne ako väčšina národných delegácií uvedený návrh eurokomisie odmietla.

„Prechodné obdobie jedného roka je krátkym obdobím. Nemáme ešte schválený viacročný finančný rámec a členské krajiny nevedia, ako predložiť svoje plány. Administrácia platobných agentúr, ich príprava na procesné úkony, je dlhá a nebude stačiť, aby sa pripravili na novú spoločnú poľnohospodársku politiku. Odkaz väčšiny krajín pre Európsku komisiu je, že jeden rok je krátke obdobie,“ opísala situáciu.

Podľa jej slov z pohľadu členských krajín vhodné prechodné obdobie je dva roky. Za predpokladu, že začiatkom januára už bude známa podoba viacročného finančného rámca (rozpočtu EÚ na roky 2021 až 2027), aby eurokomisia mohla vytvoriť a odkomunikovať strategické plány a následne, aby sa národné platobné agentúry vedeli administratívne a procesne pripraviť.

„Už aj preto, že nová spoločná poľnohospodárska politika má nové výzvy. Napríklad boj proti klimatickým zmenám. To bude mať dosah na prvý aj druhý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky,“ vysvetlila šéfka agrorezortu. Spresnila, že ak by nehrozilo riziko, že kontinuita platieb a programov bude v roku 2020 ohrozená, tak členské krajiny by návrh exekutívy EÚ privítali. Podľa jej slov však až 80 percent krajín jednoročné prechodné pravidlá vníma ako riziko, ako krátky čas na prispôsobenie sa novým zmenám.

Celá situácia podľa jej slov závisí aj od toho, ako a kedy sa na konečnej podobe sedemročného rozpočtu dohodnú hlavy vlád a štátov EÚ. Matečná pripomenula, že ambíciou je mať dohodu o dlhodobom rozpočte ešte do konca tohto roka, čo následne umožní členským krajinám pripraviť národné strategické plány.

Partner

Projekt FUTURE CAP: Dynamic, Innovative and Sustainable Agriculture in Slovakia