Mestá by mali ozelenieť

 

Pozadie:

Komisia zverejnila 13. januára 2006 stratégiu, ako urobiť európske mestá zelenšími. Stratégia sa zameriava na plnú aplikáciu existujúcich politík EÚ než na návrhy novej legislatívy (EurActiv, 16. január 2006).

Ohlasovaným cieľom je „uľahčiť lepšiu implementáciu environmentálnych politík EÚ a legislatívy na lokálnej úrovni prostredníctvom výmeny dobrej praxe medzi lokálnymi úradmi krajín Európy“.

Hlavnou novinkou stratégie je to, že umožňuje použitie financovania z fondov EÚ (štrukturálne fondy a Kohézny fond) na podporu investícií, ktoré zlepšujú kvalitu mestského životného prostredia.

Otázky:

Konferencia, zorganizovaná DG Životné prostredie a Priateľmi Zeme 31. mája, sa pozrela na rôzne spôsoby, ako je možné nechať „ozelenieť“ európske mestá a zdôraznila environmentálnu zodpovednosť mestských komunít pri realizácii tohto cieľa.

Spíkri na konferencii jednomyseľne vyzývajú k ambicióznejším, legálne záväzným cieľom kvality ovzdušia, najmä pokiaľ ide o zníženie koncentrácií jemných pevných častíc v atmosfére (tzv. PM 2,5).

Poslankyňa Dorette Corbeyová (PES/Holandsko) nástojila na potrebe lepšie tlmočiť európske politiky na národnej úrovni. Vyzvala všetky vládne úrovne (EÚ, štáty, lokálne orgány), aby sa spojili pri práci na koherentnej stratégii, ktorá by sledovala rovnaké regulačné štandardy, pokiaľ ide o mestské životné prostredie a legislatívu, týkajúcu sa čistého ovzdušia.

P. Danielsson, manažér pre životné prostredie z Volvo Bus Corporation, dodal, že spolupráca medzi verejnými orgnámi, biznisom a akademikmi by mala byť povzbudzovaná.

Belgický minister pre životné prostredie Bruno Tobback zdôraznil potrebu „integrovaných riešení“ pre lokálne pociťované environmentálne problémy. Naznačil praktické opatrenia ako napr.: mestské vykurovanie vrátane obnoviteľnej energie, projekty nízkoenergetických domov, environmentálne zónovanie miest a poplatky za znečisťovanie (aké sa používajú napr. v Londýne a Štokholme).

Tobback podporil tiež udržateľnú a nákladovo príťažlivú verejnú dopravu v európskych mestách, ale povedal, že to bude dávať zmysel len vtedy, ak sú súčasťou „dlhodobého plánu“. V súlade s týmito postrehmi panel uznal, že prepojenie medzi sledovaním mestských environemntálnych cieľoch a presnejšom mestskom plánovaní. Rozšírenejšie používanie „zeleného“ verejného obstarávania bolo tiež označené za súrne.

Pozície:

Poslanec EP G. Heygi navrhovanú Tematickú stratégiu EÚ o mestskom životnom prostredí zhrnul hlavné posolstvo diskusie: „80% európskej populácie žije v mestách, a čo títo obyvatelia miest potrebujú, je: čistejšie a bezpečnejšie mestá;, menej áut; viac zelene a vody.“

Poslankyňa D. Corbeyová, predsedkyňa skupiny na nízkej úrovni pre čisté autá pre Európu, povedal, že je rozhodujúce vyvinúť nové technológie, aby dosiahla ciele proti znečisťovaniu ovzdušia, ale tiež zvýšiť konkurencieschopnosť smerom k zvyšku sveta. „Ak vyvinieme technológie na očistenie našich miest, máme tiež niečo, čo môžeme predať svetu, pomôcť očisteniu miest ako Peking a Bombaj.“

W. Teubner, výkonný predstaviteľ ICLEI-Europe (miestna samospráva pre trvalú udržateľnosť), varoval pred systematickým kladením finančného bremena mestských environmentálnych plánov na miestnu samosprávu. Povedal, že „ nie všetky mestá majú finančné prostriedky na implementáciu ambicióznej legislatívy ako prichádzajúca smernica o kvalite ovzdušia, preto často závisia na podpore z vyšších úrovní vlády“. Musíme mať na mysli, že „ sú to členské štáty, ktoré majú hlas v Rade ministrov,“ pripomenul Teubner.