MF SR: Príručka o zavedení eura pre verejný sektor

Krátka správa:

Ministerstvo financií nabáda subjekty vo verejnej správe, aby sa nebáli prechodu na euro, ale pokúsili sa ho využiť vo vlastný prospech: „Zavedenie eura môže byť strategická príležitosť na zmenu vnímania verejnej správy občanmi, zjednodušenie pracovných postupov a zavedenie nových produktov“, uvádza v novej príručke „Euro. Naša mena.“ Najprv je však nevyhnutné dostatočne sa na konverziu pripraviť. Ministerstvo financií odporúča:

  • Jasne definovať stratégiu prechodu na euro
  • Vytvoriť pracovnú skupinu odborníkov na zavedenie eura
  • Zistiť očakávané výdavky na konverziu
  • Zabezpečiť dostatok financií
  • Vypracovať analýzu rizík a dostupnosti zdrojov
  • Vypracovať analýzu dopadov eura na procesy a IT systémy
  • Vyškoliť vlastných zamestnancov
  • Informovať včas všetkých klientov a partnerov

Najdôležitejšie je však, podľa príručky ministerstva financií, začať s prípravou včas a nepodceniť komunikáciu na všetkých úrovniach.

Každý subjekt verejnej, štátnej správy či samosprávy je sám zodpovedný za hladký prechod na novú menu. Rovnako musí financovať všetky náklady spojené s konverziou. Týka sa to štátnych podnikov, škôl, sociálnych , zdravotníckych a kultúrnych zariadení, inštitúcií. Mestá a obce by navyše mali vypracovať vlastnú komunikačnú stratégiu, ktorá bude dopĺňať celonárodnú kampaň a zameria sa na špecifiká vo vlastnom prostredí.