Mičovského rezort stále skrýva kľúčové dokumenty pre budúce agrodotácie z EÚ

Na snímke zľava Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Andrej Gajdoš, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský a Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martin Fecko. [FOTO TASR/Jaroslav Novák]

Ministerstvo nevie, kedy bude hotový kľúčový dokument pre nastavenie budúcich agrodotácií, ktorý malo v pláne dokončiť do konca minulého roka. V súvislosti s takzvanou Intervenčnou stratégiou najnovšie hovorí o konci roka 2021. Neisté je aj zapojenie odbornej verejnosti do príprav.

Z ohláseného harmonogramu príprav kľúčového dokumentu pre slovenské poľnohospodárstvo na najbližších sedem rokov zatiaľ neplatí nič.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) ešte nedokončilo materiál, ktorý má byť základom Strategického plánu pre Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ (SPP) na roky 2023 až 2027. Stále tiež nie je jasné, kedy do procesu plnohodnotne zapojí farmárov a ostatných expertov.

Vyplýva to z odpovedí, ktoré ohľadom Strategického plánu agrorezort zaslal portálu EURACTIV.sk

Prečo je stratégia dôležitá

Strategický plán pre Spoločnú poľnohospodársku politiku na roky 2023 až 2027 musí vypracovať každý členský štát, ktorý chce čerpať agrodotácie z rozpočtu EÚ. Ide o kľúčový dokument, ktorý stanoví pravidlá, ako Slovensko využije 5-miliardový agrodotačný balík.

Strategický plán podľa nariadenia, ktoré upravuje jeho pravidlá, má jasne danú štruktúru. Každá krajina musí napríklad podrobne zanalyzovať silné a slabé miesta svojho agropotravinárskeho sektora vo SWOT analýze. Na základe jej zistení potom v dokumente s názvom Posúdenie potrieb vypichne najväčšie problémy, ktoré chce v novom dotačnom období prednostne riešiť.

Povinnou súčasťou je aj takzvaná Intervenčná stratégia, v ktorej už agrorezort rozpíše, akým spôsobom má v pláne tieto problémy riešiť. Musí pri tom ale myslieť na deväť hlavných politických cieľov agropolitiky pre budúce programové obdobie.

Mičovský pripravuje nové agrodotácie za zatvorenými dverami, verejnosť je zatiaľ mimo hry

Agrorezort sa pri príprave strategického plánu pre poľnohospodárstvo neriadi harmonogramom, ktorý v septembri zverejnil minister Ján Mičovský. Odborná verejnosť stále nemôže pripomienkovať kľúčové strategické dokumenty pre budúce agrodotačné obdobie. 

Ako príklad uplatnenia tohto postupu v praxi môžu poslúžiť opatrenia v oblasti klimatickej zmeny. Rezortní analytici najskôr preskúmajú, ako veľmi odvetvie zaťažuje klímu a v ktorej časti agropotravinového reťazca vzniká najväčšie množstvo emisií skleníkových plynov. Ich zistenia umožnia vybrať aktivity (takzvané intervencie), ktoré tento problém pomôžu zmierniť – napríklad zatrávňovanie ornej pôdy, zalesňovanie, či úpravu krmív, vďaka ktorej bude hovädzí dobytok do ovzdušia vypúšťať menej škodlivých plynov. Následne sa z dostupného dotačného balíka pre farmárov vyčlení presná suma na podporu týchto činností – či už v podobe hektárových platieb alebo investícií. Rovnakým spôsobom musí Slovensko Komisii popísať, ako chce do poľnohospodárstva prilákať viac mladých farmárov, chrániť biodiverzitu, či podporiť rozvoj vidieka.

Posun termínov

Všetky tri spomenuté dokumenty má Slovensko vypracované od roku 2019. Vznikli teda ešte v období, kedy agrorezortu šéfovala Gabriela Matečná (SNS). Po zmene vlády a po prijatí – v oblasti poľnohospodárstva – ambiciózneho programového vyhlásenia sa očakávalo, že nové vedenie ministerstva pôdohospodárstva intervenčnú stratégiu prepíše.

Agrorezort podľa slov jeho šéfa Jána Mičovského (OĽaNO) na strategickom pláne pracuje prakticky od volieb.

Detailnú cestovnú mapu pre prípravu strategického plánu minister Mičovský predstavil ešte v septembri počas zasadnutia parlamentného Výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie. „Podľa tohto plánu chceme postupovať a podľa neho nás môžete kontrolovať,“ vysvetľoval tento krok vtedy minister.

Ministerstvo chcelo podľa tohto rozpisu návrh upravenej intervenčnej stratégie dokončiť do konca roka 2020. Portál EURACTIV.sk preto zisťoval, či ministerstvo vlastný cieľ splnilo. V najnovšej odpovedi ale rezort súvislosti s intervenčnou stratégiou už hovorí o konci roka 2021. „Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka má termín na dokončenie Intervenčnej stratégie do konca roka 2021 a tento termín aj dodrží,“ odpísal hovorca Daniel Hrežík.

Ekologické agrodotácie: Za aké činnosti by mali byť farmári odmenení? (ANKETA)

Väčšina odborníkov je za to, aby Slovensko v budúcom programovom období vyčlenilo viac ako 20 percent priamych poľnohospodárskych platieb na postupy, ktoré budú prospešné pre prírodu a klímu. No zhodujú sa, že nie je dôležité iba, koľko peňazí na ekoschémy pôjde, ale hlavne to, či budú nastavené kvalitne – to znamená, aby skutočne riešili environmentálne problémy v slovenskom agrosektore a boli zároveň pre farmárov finančne motivujúce. 

Z reakcie ministerstva tak nie je jasné, kedy bude návrh intervenčnej stratégie hotový. Už dávnejšie ale rezort avizoval, že najneskôr 1. januára 2022 Komisii určite predloží konečný návrh strategického plánu.

Posunutie termínu zdôvodňuje tým, že na úrovni EÚ ešte stále neexistuje dohoda o niektorých dôležitých pravidlách budúceho dotačného obdobia.

„Zásadné je, že len nedávno došlo k schváleniu základného legislatívneho rámca k SPP zo strany Rady ministrov. Stále však nedošlo k dohode v rámci trialógu a teda ministerstvo stále nevie, aké bude povinné percento ekoschém, aké bude percento viazaných priamych platieb a mnoho ďalších dôležitých faktorov, ktoré brzdia vypracovanie Intervenčnej stratégie,“ vysvetľuje Hrežík.

Rokovania trialógu – čiže zástupcov europarlamentu, eurokomisie a členských štátov –prebiehajú od novembra. Portugalsko, ktoré od januára prebralo predsedníctvo v Rade EÚ, chce dohodu o reforme uzatvoriť najneskôr do konca júna.

Rezort dodáva, že práce na dokumente komplikuje aj to, že stále nevie, ako bude musieť do svojich plánov zapracovať ciele potravinovej stratégie Z farmy na stôlMetánovej stratégie. Tie majú zatiaľ iba podobu iniciatívneho návrhu Európskej komisie. Presnejšie legislatívne návrhy sa očakávajú až v priebehu roka.

„Toto všetko komplikuje, a v budúcnosti môže ešte komplikovať, situáciu okolo finalizácie Intervenčnej stratégie a Strategického plánu,“ tvrdí agrorezort.

Kedy sa dostane k slovu verejnosť

Ministerstvo má na prípravu na nové programové obdobie čas do roku 2023. Pôvodne mali farmári čerpať nový balík agrodotácií už od minulého týždňa. Keďže sa ale rokovania o reforme agropolitiky naťahujú, jej štart sa posunul o dva roky. Dovtedy sa poľnohospodárske dotácie delia podľa pravidiel prijatých ešte v roku 2013.

Problémom ale je, že rezort pod vedením ministra Mičovského o príprave kľúčových strategických dokumentoch, na základe ktorých sa bude každoročne prerozdeľovať viac ako 600-miliónový dotačný balík, nekomunikuje s verejnosťou.

Minister v septembri prisľúbil, že na jeseň bude môcť intervenčnú stratégiu pripomienkovať aj širší okruh expertov. Tí ale dodnes žiadny dokument súvisiaci s budúcim nastavením agrodotácií nevideli, za čo ministerstvo viacerí z nich kritizujú.

Agrorezort sa ale bráni tým, že detaily o strategickom pláne v novembri predstavilo členom Pracovnej skupiny pre prípravu strategického plánu.

„Už v minulom roku sa uskutočnila pracovná diskusia k tvorbe Strategickému plánu a jej účastníci boli s detailmi oboznámení a mali možnosť ich pripomienkovať. V novembri bol účastníkom diskusie prezentovaný aj návrh nových intervencií, a to vrátane zelenej architektúry,“ argumentuje ministerstvo.

Podľa informácií portálu EURACTIV.sk ale zástupcovia ministerstva na tomto stretnutí informovalo iba o niektorých vybraných opatreniach, napríklad o predbežnom návrhu ekologických agrodotácií.

Biodiverzita, menej emisií a väčšia podpora malých fariem: Komisia spísala odporúčania slovenskému agrosektoru

Ako eurokomisia vidí slovenské poľnohospodárstvo a čo mu radí? Exekutíva EÚ pre každý členský štát spísala súbor odporúčaní, na čo by sa mali zamerať vo svojich strategických plánoch pre agropolitiku EÚ.

Európska komisia v piatok (18. decembra) zverejnila odporúčania, ktoré majú …

Ministerstvo napriek prísľubu odrieklo aj účasť na dvoch verejných podujatiach, ktoré boli zamerané práve na strategický plán. V decembri odbornú konferenciu zorganizovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Agrorezort sa ospravedlnil aj z diskusie portálu EURACTIV.sk s tým, že o intervenčnej stratégii bude diskutovať až po jej dokončení.

Z reakcií ministerstva tiež nie je jasné, kedy sa k jeho plánom bude môcť verejnosť vyjadriť.

„Momentálne ešte nie je návrh Intervenčnej stratégie k nahliadnutiu pre širšiu verejnosť, pretože je v podobe interného pracovného dokumentu, ktorý je ešte v procese úprav. Vypracovaná Intervenčná stratégia prešla zmenami, najmä po stránke zmeny intervencií a zreálnenia predpokladaných hodnôt a alokácií. Tento proces je pred zverejnením dokumentu potrebné uzatvoriť,“ uviedol Hrežík s tým, že ďalšie stretnutie pracovnej skupiny by sa malo uskutočniť v prvom štvrťroku 2021.

Proces podľa hovorcu skomplikovali aj nepredvídateľné udalosti ako ochorenie viacerých osôb a opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu.

Minister Ján Mičovský bol v decembri po pozitívnom teste na ochorenie COVID-19 hospitalizovaný v nemocnici. Po zlepšení zdravotného stavu od 6. januára pracuje v štandardnom režime.

Partner témy

O téme Poľnohospodárstvo môžeme písať aj vďaka našim partnerom. Ich podpora umožňuje portálu EURACTIV Slovensko investovať odborné kapacity do širšieho a hlbšieho pokrývania vývoja európskych a národných politík a dôležitých tém. Redakčný obsah portálu EURACTIV Slovensko je nezávislý od názorov jeho podporovateľov.

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Tento projekt bol financovaný za podpory Európskej komisie. Obsah vyjadruje výlučne názory autora a je jeho výhradnou zodpovednosťou. Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie informácií, ktoré obsahuje.

Sledujte