Mičovský: Dohoda ministrov o agropolitike je pre Slovensko vyváženým kompromisom

Na snímke minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OľaNO). [FOTO TASR/Jaroslav Novák]

Slovensko môže podľa ministra súhlasiť s kompromisom o návrhu Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2022, pretože vychádza v ústrety životnému prostrediu a berie do úvahy aj potrebu zabezpečenia potravinovej sebestačnosti.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO) sa spolu so štátnym tajomníkom Andrejom Gajdošom zúčastnil na Rade ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH) v Luxemburgu.

Hlavnými bodmi programu boli balík reforiem Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 a Stratégia „Z farmy na stôl“. Agroministri sa dohodli na spoločnej pozícii.

Parlament a Rada podpísali reformou agropolitiky rozsudok smrti pre klímu, tvrdia ochranári

Európske poľnohospodárstvo má za sebou turbulentné dni. V Parlamente aj na Rade EÚ sa hľadala spoločná pozícia návrhu Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2021. V oboch prípadoch úspešne. Ochranárom sa však „kompromisné” návrhy nepáčia.

Mičovský považuje tento kompromis za vyvážený a podporil spoločnú pozíciu Rady – takzvané všeobecné smerovanie.

„Ide o krehký kompromis, ktorý sa nerodil ľahko. Intenzívne diskusie sa viedli nepretržite dva a pol dňa prakticky bez prestávky,“ poznamenal minister s tým, že Slovenská republika môže súhlasiť s týmto kompromisom, pretože vychádza v ústrety životnému prostrediu, krajinotvorbe aj poľnohospodárom a berie do úvahy potrebu zabezpečenia potravinovej sebestačnosti.

Pri otázke ekoschém sa minister pôdohospodárstva podľa svojich slov postavil za nevyhnutnosť povinného alokovania určitého percenta (20 percent) na tieto opatrenia. Zároveň však privítal, že dohodnutá flexibilita umožní zobrať na zreteľ špecifiká Slovenska a nastavenie bude v réžii národnej administratívy.

Mičovský po vystúpení v Rade EÚ odmieta, že by oslaboval zelené ambície v agrosektore

Ochranári kritizujú ministra Jána Mičovského za jeho nesúhlas s návrhom, aby každý štát EÚ povinne vyčlenil časť agrodotácií na nové ekologické režimy. Minister ale tvrdí, že v opačnom prípade hrozí, že farmári počas programového obdobia prídu o milióny eur.

V otázke viazanej podpory bol podľa ministerstva zachovaný status quo pri percentuálnom nastavení (13+2 percent).

Na základe iniciatívy Slovenska boli zaradené medzi citlivé sektory aj zemiaky. „Nespokojnosť cíti agrorezort pri neumožnení zaradenia sektora bravčového mäsa a hydiny, aj napriek viacnásobnej argumentácii, že tento sektor je pre Slovensko kľúčový,“ priblížila Hrdá.

Pri stropovaní a degresivite sa Slovensku podarilo presadiť používanie normatívov na odpočet mzdových nákladov, čo má zjednodušiť administratívu a byrokratické zaťaženie Pôdohospodárskej platobnej agentúre a poľnohospodárom.