Mičovský pripravuje nové agrodotácie za zatvorenými dverami, verejnosť je zatiaľ mimo hry

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mièovský. [FOTO TASR/Ján Krošlák]

Agrorezort sa pri príprave strategického plánu pre poľnohospodárstvo neriadi harmonogramom, ktorý v septembri zverejnil minister Ján Mičovský. Odborná verejnosť stále nemôže pripomienkovať kľúčové strategické dokumenty pre budúce agrodotačné obdobie.

Aby Slovensko mohlo čerpať európske agrodotácie, musí, tak ako ostatné členské krajiny, vypracovať vlastný Strategický plán pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP).

Farmári ani ostatní sektoroví hráči ale zatiaľ nevedia, ako bude vyzerať budúca agrodotačné politika. EÚ sa totiž ešte stále nedohodla na konečnom nastavení novej agropolitiky, ktorá zrejme odštartuje až v roku 2023.

Slovenskej odbornej verejnosti ale takisto chýbajú informácie o plánoch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV). Keď šéf rezortu Ján Mičovský (OĽaNO) v septembri čelil kritike za to, že neinformuje dostatočne o práci ministerstva na strategickom pláne, odpovedal tak, že pripravil detailný rozvrh ďalších príprav nového agrodotačné obdobia.

Portál EURACTIV.sk preto po dvoch mesiacoch zisťoval, ako postupuje príprava plánu, podľa ktorého sa budú každý rok rozdeľovať stovky miliónov eur poľnohospodárskych dotácií.

Z komisie pracovná skupina

Podľa harmonogramu, ktorý minister predstavil v septembri na parlamentom pôdohospodárskom výbore, rezort od leta pracuje na novom návrhu takzvanej Intervenčnej stratégie. Ide o analytický dokument, ktorý na základe potrieb domáceho sektora a cieľov agropolitiky EÚ navrhuje opatrenia a agrodotačné schémy pre budúce programové obdobie.

Prvý návrh intervenčnej stratégie vznikol ešte za predošlej vlády. S týmto dokumentom pracuje aj nové vedenie rezortu, no teraz ho prepisuje do podoby, ktorá bude zodpovedať programovému vyhláseniu súčasnej vlády. Interné pripomienkové konanie k upravenému návrhu malo podľa Mičovského na ministerstve skončiť v septembri.

Zo stanoviska agrorezortu vyplýva, že túto fázu už skutočne uzatvorilo. „Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ukončilo interné pripomienkové konanie k Intervenčnej stratégii,“ potvrdil hovorca rezortu Daniel Hrežík s tým, že návrh Intervenčnej stratégie zatiaľ nie je dostupný k nahliadnutiu verejnosti. Ministerstvo redakcii portálu EURACTIV.sk odpovede zaslalo 11. novembra.

Minister Mičovský pred poslancami tiež hovoril, že od októbra následne okruh ľudí, ktorí môžu pripomienkovať stratégiu, rozšíri aj o externých odborníkov z „praxe“. „V októbri začne táto komisia pracovať v plnej šírke,“ povedal minister.

Agrorezort zatiaľ nevie, kedy predstaví dlhodobú koncepciu poľnohospodárstva

Zverejnenie návrhu dlhodobej koncepcie poľnohospodárstva a potravinárstva, ktorú v programovom vyhlásení sľubuje vláda Igora Matoviča zatiaľ nemá jasný termín. Agrorezort aktuálne pracuje na časovom rámci dopracovania stratégie spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Portál EURACTIV.sk preto pýtal, či takáto komisia už vznikla a či má možnosť pripomienkovať materiály súvisiace s novým agrodotačným obdobím.

Ministerstvo pôdohospodárstva v odpovedi ale iba odkázalo na Pracovnú skupinu pre prípravu Strategického plánu. „Od začiatku prípravy Strategického plánu je vytvorená široká partnerská pracovná skupina, ktorá pripomienkuje všetky časti Strategického plánu postupne, ako sú pripravované,“ odpovedal Hrežík.

Skupina v tejto zostave vznikla ešte za predošlej vlády, kedy rezort riadila Gabriela Matečná (SNS). Zastúpenie v nej majú najväčšie agropotravinárske združenia, akademický a neziskový sektor, ale tiež pridružené organizácie rezortu. Od volieb sa ale pracovná skupina stretla zatiaľ iba raz – minulý týždeň (12. novembra) na „verejnej konzultácii“ k príprave strategického plánu, o čom informovalo aj ministerstvo. Z pripravovaných opatrení ale expertom predstavilo iba návrh zoznamu ekoschém, teda dotačných schém pre podporu prírode blízkych poľnohospodárskych postupov.

Podľa viacerých zdrojov portálu EURACTIV.sk ale experti z pracovnej skupiny doposiaľ okrem dokumentov z predošlého volebného obdobia nedostali na pripomienkovanie žiadne materiály súvisiace so strategickým plánom.

Zo stanoviska agrorezortu nie je úplne jasné, kedy do prípravného procesu zapojí aj širšiu odbornú verejnosť. Ministerstvo plánuje vytvoriť „menšie odborné pracovné skupiny“ zostavené z odborníkov, ktorých nominujú členovia pracovnej skupiny. „Tie budú vytvorené hneď, keď bude jasná finálna podoba Intervenčnej stratégie a jednotlivé intervencie sa budú potom rozpracúvať v týchto menších odborných skupinách,“ uviedol generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb Peter Bognár. Z toho vyplýva, že zapojenie externých expertov ministerstvo plánuje až po novom roku.

Diskusia s odborníkmi chýba

Mičovského za nejasnú komunikáciu ohľadom príprav kľúčového dokumentu kritizujú aj experti koaličných strán, ktorí sa podieľali na príprave priorít agropotravinárstva v programovom vyhlásení vlády. Predseda parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta hovorí, že dodnes z ministerstva nedostal žiadny pracovný materiál k príprave strategického plánu.

„Zatiaľ jediný dokument, ktorý som mal k dispozícii bola stratégia z roku 2018, ktorú pripravovalo ešte bývalé vedenie ministerstva a ktorá je samozrejme v rozpore s platným Programovým vyhlásením vlády. A aj tak je to iba malá časť toho, čo musíme predložiť na rokovanie vlády, národnej rady a následne na schválenie vrcholným orgánom EÚ,“ upozorňuje.

Experta hnutia Sme rodina teší, že „sa pohli ľady“, no zo strany agrorezortu mu stále chýba „odvážna progresívna vízia“, ktorá by do poľnohospodárstva a potravinárstva priniesla viac efektivity.

Takto zmena nevyzerá, odkazujú ministrovi Mičovskému koaliční partneri

Farmári aj gestori koaličných strán pre oblasť agropotravinárstva kritizujú ministerstvo pôdohospodárstva pre nedostatočnú komunikáciu ohľadom príprav strategického plánu pre spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2021. 

„Slovensko potrebuje zásadnú zmenu koncepcie poľnohospodárstva založenej na dôslednej diverzifikácii, udržateľnosti a efektívnosti agrárnej produkcie s cieľom naplnenia Potravinovej sebestačnosti, ako jedného zo základných cieľov programového vyhlásenia vlády. S dnešnou štruktúrou agroprodukcie je absolútne nemožné naplniť ciele vlády a už vôbec nie zmeniť úroveň života ľudí na vidieku,“ dodáva Karahuta.

Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) je „zarážajúce“, že aktualizovaný návrh Intervenčnej stratégie ešte nie je k dispozícii na verejnú diskusiu. „Online zasadanie pracovnej skupiny, na ktorom boli predstavené niektoré prvky Intervenčnej stratégie, za skutočnú diskusiu s odbornou verejnosťou považovať nemôžeme. Odborná verejnosť potrebuje mať dokument k dispozícii na pripomienkovanie,“ tvrdí riaditeľ Odboru poľnohospodárstva a služieb SPPK Ján Baršváry.

O slabej aktivite agrorezortu podľa Baršváryho svedčí aj webová stránka ministerstva, ktorá je venovaná strategickému plánu. Tá obsahuje iba dva odkazy na návrh nariadení Európskej komisie a zoznam členov pracovnej skupiny. „Nové vedenie ministerstva teda zatiaľ nezverejnilo nič,“ dodáva.

Čas beží

Prípravu opatrení, ktoré budú v strategickom pláne, podľa ministerstva brzdí stále chýbajúca dohoda Európskej únie o konečnom nastavení novej agropolitiky.

Inštitúcie EÚ ešte len začali rokovania o reforme agrodotácií, a tak sa štart nového programového obdobia posúva z roku 2021 na rok 2023.

Ministerstvo pre EURACTIV.sk potvrdilo, že chce intervenčnú stratégiu dokončiť ešte do konca tohto roka. Konečný návrh strategického plánu potom Komisii predloží najneskôr 1. januára 2022, teda zhruba za 13 mesiacov.

Odborníci ale vzhľadom na súčasný stav príprav strategických dokumentov majú o týchto termínoch pochybnosti.

„Za situácie, keď nebola s verejnosťou riadne konzultovaná ani Intervenčná stratégia a neboli stanovené pracovné skupiny pre jednotlivé intervencie Strategického plánu SPP, máme obavy o kvalitu materiálu, ktorý ovplyvní budúcnosť slovenského poľnohospodárstva minimálne na najbližšiu dekádu,“ hovorí Baršváry z SPPK.

Podobný názor má aj Karahuta. Avizovaný termín dokončenia intervenčnej stratégie považuje za „príliš odvážny“. „Nie som presvedčený, že sa dá za mesiac dobehnúť stratený polrok, kedy sa dala pripraviť zodpovedná analýza dopadov za každú oblasť poľnohospodárstva, potravinárstva a hlavne analýza dopadov a vplyvov na zlepšenie úrovne života  slovenského vidieka,“ myslí si poslanec.

Mičovský po vystúpení v Rade EÚ odmieta, že by oslaboval zelené ambície v agrosektore

Ochranári kritizujú ministra Jána Mičovského za jeho nesúhlas s návrhom, aby každý štát EÚ povinne vyčlenil časť agrodotácií na nové ekologické režimy. Minister ale tvrdí, že v opačnom prípade hrozí, že farmári počas programového obdobia prídu o milióny eur.

Ministerstvo vo svojom stanovisku potvrdilo, že popri ekoschémach v súčasnosti do stratégie zapracováva aj ciele z nových európskych dokumentov – napríklad potravinovej stratégie Z farmy na stôl, či Európskej zelenej dohody.

Okrem strategických dokumentov k budúcemu programového obdobiu agropolitiky sa ministerstvo v programovom vyhlásení zaviazalo vypracovať aj dlhodobú koncepciu poľnohospodárstva a potravinárstva. Rezort na nej podľa ministra Mičovského pracuje od augusta. Dopracovať ho chce do konca novembra.

„Celý proces prípravy koncepcie je potrebné považovať za kontinuálny, s niekoľkými etapami a horizontmi. Do konca novembra bude vypracovaný návrh rámcov novej koncepcie s názvom ´Koncepcia spoločných postupov pri budovaní moderného poľnohospodárstva´. Následne sa v prvom štvrťroku 2021 uskutoční rezortná diskusia k uvedenému návrhu,“ uviedol hovorca rezortu.