Migranti v EÚ poslali domov asi 26 mld eur

Krátka správa

V roku 2006 boli podľa remitencie – peniaze, ktoré migranti posielajú do svojej bývalej domoviny – v EÚ-27 26 miliárd eur, o tri miliardu viac ako v 2005. Medzi členskými krajinami sa takto presunulo 6,8 miliardy eur. Zvyšok – 19,2 miliardy – šlo mimo EÚ. Konštatuje to správa Eurostatu.

Najviac peňazí takto odišlo zo Španielska, Británie, Talianska,, Nemecka a Francúzska (spolu viac ako 85% celkovej sumy EÚ-15). Slovensko zaradil Eurostat do skupiny „ostatných“ – trinástich členských krajín, kde boli remitencie podľa odhadov nižšie ako 0,1 miliardy.

Zaujímavé sú údaje odkiaľ a kam presne peniaze migrantov smerujú. Na základe odhadov ich skúma štúdia Nadácie pre štúdiá aplikovanej ekonomiky, financovaná Európskou komisiou. Podľa nej boli v roku 2004 hlavnými európskymi finančnými koridormi remitencií Nemecko – Turecko , Francúzsko – Maroko , Francúzsko – Portugalsko , Španielsko – Maroko, Španielsko – Kolumbia, Nemecko – Poľsko , atď.

Z hľadiska regiónov smerovali v tom roku remitencie z EÚ-27 najviac do nečlenských európskych krajín (asi 5 miliárd), severnej Afriky (4,4 miliardy), subsaharskej Afriky (3,2 miliardy) a Latinskej Ameriky (2,9 miliardy eur). Štúdia používa inú metodológiu, ako oficiálne výpočty Eurostatu, no jej výsledky ilustrujú hlavné finančné toky.

Tabuľka: Remitencie v EÚ-27 podľa regiónov

Občania EÚ zas podľa európskeho štatistického úradu poslali z práce mimo Únie v 2006 domov 9 miliárd eur.