Mimoriadne vystúpenie šéfa ECB v ekonomickom výbore EP

Krátka správa:

Po prvýkrát v histórii si výbor pre ekonomické a menové záležitosti EP pozval na svoje zasadanie šéfa Európskej centrálnej banky, mimo jeho pravidelných štvrťročných vystúpení. Dôvodom je kríza na svetových finančných trhoch.

Výbor je znepokojený aktuálnym dianím a pripomína, že EP upozorňoval na možné problémy už vo svojej rezolúcii z 12 júla 2007: „Ceny amerických realít klesajú a zhoršuje sa situácia na trhu hypoték… Tento vývoj môže byť varovaním pred tým, čo sa môže odohrať v eurozóne… (EP) vyzýva ECB, aby pozorne sledovala vývoj udalostí, ktoré môžu mať následky na reálnu ekonomiku.“

Výbor je presvedčený, že hráči na rizikových trhoch (hedge fondy, private equity), ako aj úlohy ratingových agentúr by mali podliehať väčšej transparentnosti a regulácii.

V ten istý deň komisár pre ekonomické a menové záležitosti Joaquín Almunia predstaví výboru makroekonomické vyhliadky EÚ na rok 2007. Očakáva sa, že neprekročia hranicu medziročného rastu HDP 2,6%. ECB už zverejnila svoj odhad medziročného rastu eurozóny na tento rok v pásme 2,2% až 2,8%, čo je mierny pokles oproti júnovým očakávaniam.