Mimovládky: Vláda nie je pripravená na zmysluplné využitie peňazí v cyklodoprave

Ilustračný obrázok [Pixabay]

Peniaze z plánu obnovy sa v cyklodoprave musia využiť zmysluplne. Verejná správa na to zatiaľ nie je pripravená. Vláda musí zvýšiť personálne kapacity ministerstva, vzdelávať samosprávy, nakúpiť lepšie dáta a nastaviť presnú hranicu medzi plánom obnovy a eurofondmi, píšu mimovládne organizácie v pripomienkach.

Cyklodoprava by v rámci balíka peňazí z plánu obnovy mala dostať sto miliónov eur. Mimovládne organizácie Cyklokoalícia a Cykloplatforma tieto prostriedky vítajú. Druhým dychom však upozorňujú na potrebu ďalších reforiem a efektívneho využitia peňazí.

„Rozpracovanie (podpory cyklistickej dopravy, pozn. red.) je najmä v reformnej časti nedostatočné, čo sa môže prejaviť v neefektívnom či nedostatočnom čerpaní,” uvádzajú mimovládky v hromadnej pripomienke k plánu obnovy.

Pripomienkovanie Národného plánu obnovy a odolnosti sa skončilo 22. marca.

Jasné hranice

Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré tretí sektor žiada, patrí nastavenie jasnej hranice medzi pri financovaní cyklodopravy z rôznych nástrojov Európskej únie. V tomto prípade hlavne medzi štrukturálnymi fondmi a plánom obnovy. Cieľom je predísť možnému dvojitému financovaniu a zabezpečiť maximálnu efektivitu. Mimovládky navrhujú, aby bol plán obnovy určený mestám nad 40 tisíc obyvateľov a eurofondy mestám s menej ako 40 tisícmi ľudí.

Zamedzenie dvojitého financovania žiada aj Európska komisia. V nasledujúcich rokoch totiž na Slovensko príde z rôznych programov pomerne veľký obnos peňazí. Bez jasne nastavených línií sa podľa mimovládok môže stať, že v niektorých prípadoch Slovensko príde o možnosť financovania projektov z eurofondov.

Dáta, dáta a zase dáta

V súčasnom návrhu plánu obnovy podľa mimovládok chýba zmienka o využití dát pre potreby plánovania investičných aktivít. Dokument neráta s využitím údajov o dennej mobilite obyvateľov. Práve tieto údaje by mohli vyjadriť presnú intenzitu a vzdialenosť dochádzkových trás obyvateľov a odlíšiť účely pohybu. Ministerstvo by ich mohlo zakúpiť od dátových a telekomunikačných spoločností.

O dôležitosti takéhoto typu dát hovoril ešte v januárovom rozhovore prezident Cyklokoalície Dan Kollár. „Už dnes sú napríklad dostupné údaje zo SIM kariet. My sme sa dostali k údajom pre Bratislavský a Trnavský kraj a vedeli sme ich použiť na identifikovanie potenciálnych cyklodopravných tokov na medzimestskej úrovni,” povedal.

Prezident Cyklokoalície: Výstavba cyklotrás na úrovni regiónov je nezmyselná, zamerajme sa na mestá

Vytváranie regionálnych koncepcií rozvoja cyklotrás nemá zmysel. Cyklodoprava neprebieha na úrovni štátu ani regiónu, potenciál má najmä v mestách, hovorí prezident Cyklokoalície DAN KOLLÁR.  

Výhodou týchto dát podľa neho je, že nie sú skreslené súčasným rozložením doprave, ale ukazujú, kam a kedy sa ľudia presúvajú. Tým pádom vedia povedať viac o potenciáli rôznych typov dopravy.

„Takéto dáta by boli bezpochyby prínosom aj pre ostatné dopravné módy (VOD). Opakovaná analýza mobilitných dát zároveň umožní evaluáciu investícii do cyklodopravnej infraštruktúry z verejných zdrojov,” píšu mimovládky v pripomienke.

Viac ľudí a vzdelávanie

Ďalším bodom je zvýšenie kapacít na ministerstve dopravy, ktoré zahŕňa aj zriadenie sekcie verejnej osobnej a nemotorovej dopravy. Materiál totiž o zvyšovaní kapacít nehovorí. Rozsah a náročnosť úloh pri reformách aj investíciách si však podľa tretieho sektora vyžaduje viac ľudí a zmenu postavenia v rámci rezortu.

„Efektívne investovanie sto miliónov eur si vyžaduje vyčleniť odborné a personálne kapacity iba na implementáciu plánu obnovy, aby nedošlo k nedočerpaniu, alebo neefektívnemu investovaniu zdrojov,” píše sa v pripomienke.

Okrem toho je podľa Cyklokoalície a Cykloplatformy potrebné vyčleniť časť prostriedkov na vzdelávanie verejnej správy s cieľom zvýšiť jej odbornosť a šíriť príklady dobrej praxe pri navrhovaní kvalitnej infraštruktúry. Nedostatočná odborná kapacita verejnej správy je podľa mimovládok jednou z najväčších bariér pri rozvoji cyklodopravy. S tým potom súvisí aj nedostatočná ambicióznosť projektov.

Takéto vzdelávanie je napríklad súčasťou kompomentu Obnova budov.

Mestá či regióny?

Tretí sektor tiež navrhuje text upraviť tak, aby sa mohli podporiť cyklotrasy nielen v mestách, ale aj v regiónoch, hoci aj podľa Kollára by mestá mali mať prioritu. Súčasná verzia národného plánu obnovy ráta len s podporou v mestských aglomeráciách. Po zmene takéhoto prístupu volá nielen tretí sektor, ale aj samosprávy. Podobnú pripomienku poslal rezortu do pripomienkovacieho konania aj Žilinský samosprávny kraj. Ten nechce z balíka peňazí financovať len mestské cyklocesty.

„V prioritách kraja máme hlavne kostrové cyklodopravné trasy, ktoré sú integrované v mestách na mestské cyklotrasy a v extraviláne aj na cykloturistické trasy. Keďže v kraji máme veľké priemyselné parky a závody väčšinou umiestnené v extraviláne miest a obcí, vnímame aspekt dochádzky do práce nielen v rámci mesta a obce, ale aj mesta a obce – priemyselný park, ako aj z priestoru medzi mestami a obcami,” uviedla pre EURACTIV Slovensko krajská hovorkyňa Martina Remencová.

Remencová zároveň zdôraznila dôležitosť napojenia cyklodopravy na iné módy dopravy – železnice a autobusy. Zároveň by sa tiež mohlo zaplatiť niektoré moderné prvky. Napríklad dobíjacie stanice pre elektrobicykle, parkovacie cykloveže, stojiská pre bicykle či požičovne bicyklov.

Cyklokoalícia a Cykloplatforma v tejto súvislosti navrhujú zafinancovať budovania odstavných zariadení pre bicykle do projektov železničnej infraštruktúry vo výške desať miliónov eur. Táto suma by však nemala ísť z balíka určeného pre cyklodopravu, ale z toho pre železnice.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8