Ministri budú diskutovať o naplnení kapacity eurovalu

Zdroj: Flickr

V pondelok (17. januára) sa stretnú ministri financií krajín s eurom. Podľa zdroja agentúry Reuters, ktorý sa podieľa na príprave rokovaní, bude súčasťou agendy aj možnosť posilnenia kapacity eurovalu až po limit – teda zo súčasných približne 250 miliárd eur na plných 440 miliárd eur. „Ide vlastne o uvedenie celých 440 miliárd do činnosti,“ vysvetlil zdroj. „Minimálne sa o tom budúci týždeň bude vážne uvažovať.“

Komisár pre finančné záležitosti Olli Rehn vo svojom príspevku pre denník Financial Times napísal, že záchranný fond (EFSF) treba posilniť a rozšíriť jeho aktivity. „Potrebujeme preskúmať kapacity našich finančných mechanizmov – nielen súčasného, ale tiež permanentného obranného mechanizmu,“ tvrdí Rehn.

Ekonómovia tvrdia, že záchranné fondy z prostriedkov EÚ a MMF treba posilniť oveľa markantnejšie, aby sa investori upokojili – zo súčasných 750-miliárd eur na jeden až dva bilióny eur.

Trhy sa totiž obávajú, že eurozóna nebude mať dosť prostriedkov na podporu Španielska a Belgicka, ak bude Portugalsko nasledovať Írsko a požiada o pomoc z eurovalu a ak aj ostatní budú na ňu odkázaní.

Avšak rozšírenie kapacít súčasného záchranného fondu je veľmi nepravdepodobné. „Zdvojnásobením či strojnásobením eurovalu sa v tomto bode nebudú zatiaľ vážnejšie zaoberať – pretože pre mnohé členské krajiny je 440 miliárd dohodnutých v máji limitom,“ tvrdí nemenovaný zdroj.

Garancie EFSF

Eurozóna v máji rozhodla o vytvorení mechanizmu EFSF, ktorý funguje na princípe garancií. Aby bondy emitované špeciálnym nástrojom získali najvyšší rating, vlády, ktoré nečelia problémom, garantujú za dlhopisy v objeme 120 % ich podielu na základnom imaní Európskej centrálnej banky.

Iný zdroj z radov predstaviteľov eurozóny tvrdí, že zdvojnásobenie garancií je nereálne, hoci niektoré krajiny sú za. Nemecko, Slovensko, Holandsko či Fínsko len veľmi ťažko niečo také presadia v národných parlamentom najmä preto, že čoskoro sa budú zaoberať zmenou Lisabonskej zmluvy potrebnej na vytvorenie stáleho obranného mechanizmu, ktorý by mal byť plne funkčný od polovice roku 2013.

„Nemôžete sa každú chvíľu obracať na národné parlamenty s takýmito záležitosťami. Riziko, že neprejdú sa tým zvyšuje,“ vysvetlil zdroj.

O pomoci Portugalsku sa zatiaľ formálne nerokuje

Zdroje poznamenali, že rokovania ministrov záležia na vývoji aukcií bondov eurozóny, najmä tých portugalských, ktoré prebehnú dnes. Hráči na trhu očakávajú, že rastúce náklady na financovanie z trhov Portugalsko donútia, aby využilo euroval.

Krajina dnes ponúkne desaťročné a päťročné dlhopisy v hodnote 1,25 miliardy eur. Výnosy prvej skupiny boli včera na sekundárnom trhu nad úrovňou 7 %. „Ak budú výnosy výrazne nad 7 %, Portugalci požiadajú o pomoc,“ vyhlásil tretí zdroj.

(EurActiv/Reuters)